Wie zijn we?

WIE ZIJN WE?

Natuurpunt de Torenvalk beschermt en verbetert de natuur en het milieu in de regio Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

Natuurpunt De Torenvalk beschermt en verbetert de natuur en het milieu in de regio ‘Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene’.

Wij zijn een onafhankelijke organisatie, door vrijwilligers gedragen, die er naar streeft overgebleven én nieuwe natuur, landschappen en open ruimte te ontwikkelen om zo de levenskwaliteit voor mens en natuur te versterken, dit zowel in landelijk als stedelijk gebied.
Als vereniging dragen we respect voor iedereen, vriendschap tussen leden en democratisch genomen beslissingen hoog in het vaandel. Samenwerking met partners is een extra sleutel naar succes. We ambiëren een ruimer draagvlak voor meer natuur, een beter leefmilieu en een duurzame samenleving voor iedereen.

Onze missie en visie

Onze missie 

Natuurpunt De Torenvalk beschermt en verbetert de natuur en het milieu in de regio Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

Wij zijn een onafhankelijke organisatie, door vrijwilligers gedragen, die er naar streeft overgebleven én nieuwe natuur, landschappen en open ruimte te ontwikkelen om zo de levenskwaliteit voor mens en natuur te verbeteren, dit zowel in landelijk als stedelijk gebied.

Als vereniging dragen we respect voor iedereen, vriendschap tussen leden en democratisch genomen beslissingen hoog in het vaandel. Samenwerking met partners is een extra sleutel naar succes. We ambiëren een ruimer draagvlak voor meer natuur, een beter leefmilieu en een duurzame samenleving voor iedereen.

Onze visie 

Natuurpunt De Torenvalk is ervan overtuigd dat natuur, biodiversiteit en milieu een essentieel onderdeel vormen van een duurzame maatschappij. De vereniging wil haar activiteiten ontplooien kaderend in een duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de volgende generaties in het gedrang komen. We leven in een regio met een toenemende industriële druk, een hardnekkige bouwwoede en een verdere intensivering van de landbouw, wat weegt op ons leefmilieu. Hierdoor krijgen we een verschraling van de omgeving met een gebrek aan groen, onvoldoende water- en luchtkwaliteit en te weinig ruimte voor rust en recreatie waarbij negatieve effecten op ons welzijn niet uitblijven.
Mens en natuur leven in symbiose, een gezonde samenleving kan daarom niet zonder een continue investering in een gezond evenwicht tussen menselijke impact en een duurzame omgeving. Dit verhaal wordt volgens ons niet alleen van boven uit gestuwd door internationale verdragen en nationale politiek. Wij geloven dat het evenzeer van onderuit geschreven wordt door een actieve werking tussen mensen. Het is van belang dat lokale en regionale natuur- en milieuverenigingen heel concrete acties opzetten om de vele goede plannen en ideeën mee te helpen realiseren. Lokaal verankerd met een schat aan kennis en vrijwilligers wil Natuurpunt De Torenvalk hierbij een kwaliteitsvolle partner zijn voor lokale en hogere overheden om samen het verschil te maken in de versterking van het groen weefsel, een actieve bescherming van biodiversiteit, een beter leefmilieu en meer open ruimte. Waar nodig vertolkt ze de kritische stem.

Wij geloven dat natuur en biodiversiteit het beste floreren wanneer ze deel uitmaken van een netwerk van natuurkern- en verbindingsgebieden. Dit netwerk wordt o.a. bepaald  door de beschermingsakkoorden op Vlaams en Europees niveau. Een regionale vereniging als Natuurpunt De Torenvalk zal altijd een belangrijke schakel zijn om zo’n netwerk uit te bouwen en verder te ontwikkelen. Die levensnoodzakelijke natuurnetwerken bestaan niet enkel uit grote gebieden of reservaten, maar even goed uit elementen zoals stads(rand)bossen, openbare groenzones en kleine landschapselementen die als verbinding dienen in het grotere geheel.

Om een duurzaam evenwicht tussen natuur, landbouw, bewoning en industrie te bereiken, willen we blijvend een lokaal draagvlak creëren en onderhouden om die natuurnetwerken uit te bouwen. Als het kan samen met lokale en hogere overheden. Een sterke vereniging, met als basis een veelzijdige groep vrijwilligers, met een focus op waardevolle activiteiten die het brede publiek doen proeven en genieten van het groene weefsel rondom ons.

Natuurpunt De Torenvalk zet eveneens in op een actieve jeugdwerking, met het oog op een groenere toekomst. Met laagdrempelige soortenbescherming, acties, natuurbeleving en concrete positieve initiatieven wordt het voor iedereen ook vanzelfsprekender om een steentje bij te dragen aan de oplossingen voor de klimaatverandering. Natuurpunt De Torenvalk droomt ervan dat iedereen gebeten wordt door de natuur- en leefmilieumicrobe.

Ons meerjarenplan 2022-2026

we stellen telkens een meerjarenplan op voor een bepaalde periode. Dit doen we op basis van een conclaaf waarbij we zoveel mogelijk vrijwilligers samen brengen en rond bepaalde thema’s discussiëren en bespreken hoe we in de toekomst deze thema’s willen aanpakken. Prioriteiten worden verzameld en doelstellingen uitgeschreven. Dit vormt samen ons meerjarenplan 

Natuurpunt

Natuurpunt De Torenvalk is een regionale afdeling van Natuurpunt vzw, de grootste natuurvereniging in Vlaanderen.

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met meer dan 6.000 vrijwilligers, georganiseerd in zowat 160 lokale afdelingen, beheert de vereniging meer dan 22.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden.

natuurpunt_logo_groen_

Onze werking

Lid worden

Wil jij net als 1500 andere gezinnen uit regio Tielt lid worden van onze vereniging?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!