Privacy

Algemene Voorwaarden en Privacy

Natuurpunt De Torenvalk bewaart jouw gegevens bij het afsluiten van een lidmaatschap. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Op basis van deze databank kunnen Excellijsten getrokken worden om de vrijwilligers toe te laten de plaatselijke werking te organiseren. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard.

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten of vraag je informatie aan, dan nemen we je gegevens op in een beveiligde lijst. Treed je gedurende op geen enkele manier in interactie met Natuurpunt, dan worden je gegevens gewist na maximum 5 jaar.

Ben je geïnteresseerd in onze werking en gaf je je uitdrukkelijke toestemming om op de hoogte gehouden te worden? Ook dan bewaren we je gegevens in een apart, beveiligd bestand. Je kan altijd laten weten die communicatie niet meer te willen ontvangen.

Je gegevens worden enkel gebruikt om de Natuurpuntwerking te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, enz.

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail webmaster@detorenvalk.be.

Natuurpunt De Torenvalk leeft de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na. Hieronder lees je in detail wat dat inhoudt.

  • Gebruikersovereenkomst website Natuurpunt De Torenvalk – bescherming van persoonsgegevens en privacy
  • Cookies voor analytische doeleinden
  • Cookies verwijderen en uitschakelen

Gebruikersovereenkomst website Natuurpunt De Torenvalk – bescherming van persoonsgegevens en privacy

Natuurpunt De Torenvalk hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Indien aan de gebruikers persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken
  • de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden
  • de gebruikers steeds toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren
  • Natuurpunt De Torenvalk zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.

De volledige gebruikersovereenkomst vind je hieronder:

Artikel 1 : Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

Natuurpunt De Torenvalk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Natuurpunt De Torenvalk zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

Natuurpunt De Torenvalk is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade vooroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie.

Natuurpunt De Torenvalk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of dysfunctioneren van het systeem.

Natuurpunt De Torenvalk is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Natuurpunt De Torenvalk oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Natuurpunt De Torenvalk de elementen goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Natuurpunt De Torenvalk en de eigenaars van deze sites.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Natuurpunt De Torenvalk. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurpunt De Torenvalk. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4 : Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Natuurpunt De Torenvalk verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Natuurpunt De Torenvalk gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van de acties en campagnes. Natuurpunt De Torenvalk verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden.

Natuurpunt De Torenvalk verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Natuurpunt De Torenvalk maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

In overeenstemming met de privacywetgeving, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. Natuurpunt De Torenvalk is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De gebruiker kan Natuurpunt De Torenvalk hiervoor contacteren op het adres te 8700 Tielt, Zwartegevelstraat 66 of via webmaster@detorenvalk.be.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Natuurpunt. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van natuurpunt geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Natuurpunt De Torenvalk gebruik maken.