Educatief aanbod

Educatief aanbod

Ons educatief aanbod voor scholen:

Natuurpunt De Torenvalk wil niet enkel volwassenen iets bijleren over natuur, ook kinderen en jongeren willen we aanspreken. Scholen zijn ook steeds meer op zoek naar mogelijkheden om te leren in en over de natuur. Daarom zijn wij gestart met een eerste educatief aanbod, dit aanbod staat niet stil en zal worden uitgebreid. Het is ook nog mogelijk om ons te contacteren voor een gegidste wandeling of met een specifieke vraag.

Heb je vragen of opmerkingen, twijfel niet ons te contacteren via eva.waeyaert@detorenvalk.be. Vraag een natuur educatief pakket aan voor jouw klas via de voelsprieterij of via ons invulformulier:

Ontdek hier ons huidig aanbod:

Lagere school:

 • Uitgebreide pakketten
  • Lente-ontdekking in De Kam
  • Herfst-ontdekking in De Kam
 • 5de en 6de leerjaar
  • Klimaatles en -spel

Middelbare school:

 • 1ste en 2de graad
  • De heideschattenjacht
 • 3de graad
  • Bordspel Save our Planet van Vives

Ontdek met leerlingen van het lager onderwijs de stadsnatuur in Tielt.

We spreken af in De Kam, een klein natuurgebiedje aan de rand van Tielt waar heel wat bijzondere soorten (waaronder de zeldzame kamsalamander) te vinden zijn. Leerlingen leren bij over verschillende dieren en wat zij kunnen doen om deze dieren mee een plaats te geven in de stad of in hun tuin.

Lente-ontdekking in de Kam:

Samen met de gids wordt er gekeken naar wat anders is dan in de rest van de stad en wat we kunnen leren en meenemen naar het centrum om de biodiversiteit van De Kam ook in het centrum van de stad uit te nodigen. De leerlingen leren de belangrijkste elementen kennen van een goede biotoop voor insecten en wilde bijen en voor amfibieën (de kamsalamander) en andere waterdiertjes. Ondertussen leren ze ook over de verschillende levensfasen van deze dieren, over hun habitat, voedsel en de voedselketen,…. Dit gebeurt spelenderwijs en proefondervindelijk

Herfst-ontdekking in De Kam:

We volgen dieren die zich klaarmaken voor de winter bij verschillende standjes in De Kam. Bij ieder standje leren we bij over de dieren en hun winterstrategieën en proberen we iets te doen om hen te helpen. We leren Soli de solitaire bij, Kammie de kamsalamander, Stekelientje de egel, Wally de zwaluw , Rosie het roodborstje beter kennen. Ieder diertje bereid zich anders voor, sommige van hen kunnen we helpen, anderen moeten we vooral rust bieden. Er worden verschillende kleine acties ondernomen om de dieren te helpen, we ruimen maaisel op, we maken vogelvoederstations, we maken takkenstapels,…

Ontdek met het 5de en 6de studiejaar van het lager onderwijs wat wij kunnen doen tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

Klimaatverandering is een groot probleem en heel wat kinderen en jongeren beginnen zich zorgen te maken. Daarom is het belangrijk hen goed te informeren. Er wordt een lesje van +/- 30 minuten gegeven over wat klimaatverandering inhoudt en welke zaken we kunnen doen om het tegen te gaan. We vertrekken vanuit wat natuur kan doen, vooral hoe bomen ons kunnen helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarna wordt er een spel gespeeld om nog meer klimaatkennis op te doen! Teams nemen het tegen elkaar op om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door proefjes te doen en vragen te beantwoorden. Hiervoor spelen we best buiten.

Leer de heide kennen met 1ste tot 2de graad van het middelbaar onderwijs met de heideschattenjacht

In onze streek zijn er een aantal (kleine) heidegebieden. Heide moet goed onderhouden worden want heide houdt van arme grond maar door stikstofafzetting verrijkt heidegrond snel. Om dit tegen te gaan moet er regelmatig gemaaid en afgevoerd worden. De klas wordt uitgenodigd om hierbij te helpen. Er wordt door ons of ANB gemaaid en de jongeren voeren het maaisel af. Er wordt tussendoor uitleg gegeven over biodiversiteit van het kleinste microbieel leven in de bodem tot de grootste organismen. In het maaisel liggen heideschatten verstopt in de vorm van kaarten met uitleg. Deze kaarten (tot 35 afhankelijk van hoeveel tijd we hebben) worden verzameld op 1 plek. Na de werken maken de jongeren met de kaarten in een voedselweb. Tijdens deze opdracht zal snel duidelijk worden hoe belangrijk het werk was dat zij hebben gedaan gezien heel wat biodiversiteit in de streek afhankelijk is van de bloemenrijke heide.

Met de 3de graad van het middelbaar spelen we het bordspel Save our Planet,

Dit spel is ontwikkeld door Vives hogeschool om jongeren bij te leren over groene circulaire economie. Het spel kan afgehaald worden of samen met ons worden gespeeld. Er hangt eveneens een lesmodule aan vast die door ons kan gegeven worden of via ons verkregen kan worden. Het doel is jongeren uitleg te geven over een economisch systeem die geen belasting meer is voor het klimaat, er wordt uitleg gegeven over klimaatverandering, het broeikaseffect, energie- en grondstofnoden, nieuwe technieken, … Er wordt nagedacht tijdens het spel hoe we van fossiele grondstoffen zoals olie, kolen, gas … kunnen overschakelen op een milieuvriendelijke en oneindige bron aan grondstoffen, namelijk biomassa. Dit noemen we de omschakeling naar een biogebaseerde economie. Het bordspel is tactisch, interactief en educatief tegelijk. Het test de kennis van de leerlingen door middel van 83 verschillende meerkeuzevragen zoals: Hoeveel voedsel werd wereldwijd verspild in 2018? Welk Europees land heeft de grootste ecologische voetafdruk per inwoner in 2018? Hoeveel water verbruik je gemiddeld bij het nemen van een douche van vijf minuten?

Ontdek het spel samen met een van onze gidsen of leen het spel gratis.

Vraag jouw gidsbeurt aan

Contact:

Eva Waeyaert

eva.waeyaert@detorenvalk.be
051 40 46 96‬ (dinsdag, woensdag en donderdagvoormiddag)