S.O.S. Mezen

Ieder broedseizoen ontvangen Velt vzw en Vogelbescherming Vlaanderen meldingen van mislukte broedpogingen van vooral kool- en pimpelmezen. Eén, meerdere of alle jongen liggen dood in het nest. Wat is er gebeurd? Soms wordt een link gelegd met een buur die enkele dagen ervoor met pesticiden gespoten heeft. Stierven de jongen doordat ze vergiftigde rupsen te eten kregen? Help ons dit te onderzoeken.

Meer info op sosmezen.be

S.O.S. Mezen is een initiatief van Vogelbescherming Vlaanderen en VELT