Natuurpunt betreurt dempen oude Leie-arm voor aanleg parking in Wielsbeke

De gemeente Wielsbeke zal binnenkort een nieuwe vergunning aanvragen om de oude Leie-arm aan het containerpark te dempen en ook het bos daar te kappen en dit te compenseren. Het openbaar bos werd eerder verkocht aan Unilin om er parking op aan te leggen. Voor de recreatieve fietser langs de Leie een onaangename verandering, nu de groene buffer langs het bedrijf zal verdwijnen.

Met Natuurpunt De Torenvalk zijn we op de hoogte sinds midden 2017, en proberen sindsdien om de gemeente op andere gedachten te brengen. Ter compensatie zal er een natuurinrichting komen ten westen van de site (in het bredere deel van de oude meander), met het doel de natte oevervegetatie van weleer terug te krijgen. Hiervoor wordt de oude zaadbank terug blootgelegd. Het bos wordt eveneens gecompenseerd in het RUP ‘Venster op de Leie’.

Wij geloven echter niet dat de natuur voldoende gecompenseerd zal worden. Weliswaar wordt het te planten bos dubbel zo groot, maar volwassen bomen van tientallen jaren oud zijn waardevoller voor de dieren die er in huizen dan jong nieuw bos. Moerassen en waterrijke gebieden moeten behouden worden in hun oorsprong, want compensatie kan nooit tippen aan primaire natuur. Het zal jaren duren voor de fauna en flora van de oorspronkelijke meander zal hersteld worden via de nieuwe waterrijke natuur. Vooraleer de natuurcompensatie – die waardevolle elementen bevat – echter kan plaatsvinden moeten de afvalstoffen die er in het verleden gestort zijn, gesaneerd worden.

We willen dat elk gezin in Wielsbeke weet dat dit mooie gebiedje zal verdwijnen, louter omdat er veertig jaar geleden beslist werd dat dit industriegebied ging worden. De tijden zijn veranderd, meer dan ooit worden we geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatopwarming. We vinden het dan ook onverantwoord om een watervoorraad te dempen, die nu al dienst doet als infiltratiegebied. In tijden van toenemende droogte is het belangrijk om open water als buffer te behouden waar het kan.

En er is meer. Nu de Leie overal tussen de Franse grens en Deinze zal worden verdiept en verbreed om binnenvaart met grotere schepen mogelijk te maken, is ons ook al jaren 500 ha Leieherstel met natte natuur beloofd. In de Leievallei moeten de natuurwaarden versterkt worden, ook buiten de 500 ha van het Leieherstel.

Het beheer van de nieuwe natuurinrichting zal arbeidsintensief zijn en door de gemeente opgenomen worden. De kosten van inrichting en beheer moeten verhaald kunnen worden op het bedrijf dat de gunst verkregen heeft. Wij menen dat de gemeente ook bijkomende natuur kan realiseren zonder dat er bestaande natuur moet opgeofferd worden. Met Natuurpunt De Torenvalk willen wij meehelpen aan betere keuzes voor natuur op de lange termijn, en hoe we de burger hiervoor warm kunnen krijgen. Jammer genoeg wordt de milieuraad hiervoor niet geraadpleegd.

In 2012 maakte het Natuurrapport van de Vlaamse steden en gemeenten reeds duidelijk dat Wielsbeke 32 hectare (of slechts 2% van de oppervlakte) groen telt. Uit het betonrapport van Natuurpunt van 2018 blijkt dat in Wielsbeke een kwart van de ruimte (24%) ingenomen door woningen, gebouwen en bestrating, daar waar het gemiddelde in de Vlaamse steden en gemeenten 14% bedraagt. Wielsbeke staat hiermee op plaats 38 van de 308 gemeenten.

 

 


Vorig bericht


S.O.S. Mezen