Een nieuw natuurgebied in Tielt: het Walbos

In Kanegem verwierf Natuurpunt de Torenvalk onlangs een natuurgebied van 14 hectare: het Walbos is de naam die we aan het gebied gegeven hebben.
Het gebied is een mozaïek van bos, graslanden, houtkanten, akkers en kleine landschapselementen. De natuurwaarde is nu al groot en in de toekomst willen we de natuur hier alleen maar versterken.
Het gebied is niet vrij toegankelijk.

Via ons tijdschrift of onze website zal je regelmatig de kans krijgen om het gebied onder begeleiding te bezoeken.
Meer info bij noel.lievrouw@detorenvalk.be

Op 24 maart 2022 hebben we 14 ha graslanden en akkers overgedragen aan Natuurpunt De Torenvalk VZW. Daarmee is voor ons een nieuwe periode aangebroken en zijn de landerijen, die we 14 jaar geleden hebben aangekocht, voor de toekomst veilig gesteld. 

Dirk Goethals en Bruno Beirnaert

Hoe het begon.
Toen we in 2008 vernamen dat onze buurman in de Axpoelmolenstraat 13 zou stoppen met de boerderij zochten we onmiddellijk contact met hem en de eigenaars, een voorname familie uit de Vlaamse Ardennen met roots in Ruiselede. De verkoop werd niet veel later beklonken.

Het plan.
Ons plan was om de bijhorende gronden sterk te vergroenen en zo van een troosteloze vlakte een mooi stuk natuur te maken. We namen een bevriende landschapsarchitect, Erik De Waele, onder de arm die ons de liefde voor het historische landschap tijdens de vele tuinreizen naar Engeland en Wales heeft bijgebracht. Het aanplanten nam drie jaar in beslag, telkens in bitter koude winters met veel sneeuw. Er werd ongeveer 30.000m² houtkanten, hagen en heggen aangeplant alsook een 150-tal bomen. Allemaal met plantensoorten die historisch in ons landschap voor kwamen. Het was de realisatie van een droom: het creëren van een authentiek agrarisch landschap zoals het door onze Vlaamse schilders zo vaak werd vereeuwigd op doek, in de tijd toen landbouw nog samen kon gaan met schoonheid en natuur.

De realisatie.
Kort na de aanvang van ons landschapsproject kwamen we via via in contact met Noël Lievrouw, erevoorzitter van De Torenvalk. Hij was onmiddellijk enthousiast over wat we aan het uitrichten waren en we spraken af om de biodiversiteit van het gebied gezamenlijk te monitoren. We waren verbaasd hoe snel alles groeide in de zware zandleemgrond. Na vijf jaar was het kale landschap omgetoverd in een gebied waar we vaak voor in bewondering hadden gestaan tijdens onze reizen over het Kanaal.

Niet alleen het plantgoed deed het goed ook het dierlijke leven nam gestaag toe. Samen met Natuurpunt De Torenvalk telden we elk seizoen de soorten. De laatste keer klokten we in het broedseizoen af op 35 vogelsoorten die er zeker broedden. Van elke wandeling werd een verslag gemaakt en gedeeld met enkele trouwe medewandelaars van De Torenvalk die de evolutie mee opvolgden. Jaarlijks werden vlinder- en vroegmorgenwandelingen georganiseerd in het gebied of werd er gezocht naar nachtvlinders en zeldzame planten. Er kwamen nestkasten voor steenuil en torenvalk. De waardering die we zo kregen van de vereniging deed ons veel deugd en het werd door ons als vanzelfsprekend gevonden dat het gebied vroeg of laat in handen zou komen van Natuurpunt. Al onze inspanningen zouden immers teloor gaan mocht het gebied in de verkeerde handen vallen. Het geeft een goed gevoel te weten dat een levenswerk wordt in stand gehouden en verdergezet. We hopen dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere personen die gronden bezitten. Natuurpunt heeft er veertien hectare natuur bij in Tielt en daar willen wij met jullie op klinken!

Gezondheid!

Dirk Goethals en Bruno Beirnaert.
Axpoelmolenstraat 10 in Kanegem.