42ste Dag van de Natuur – Verslag

27 november 2021

De Dag van de Natuur 2021 was een dag van natuurdrift, plantdrang, boombegeerte, struikverlangen en vooral veel plezier, camaraderie en veel lachende gezichten.

De opkomst was fenomenaal: op onze 11 projecten mochten we een 300 tal deelnemers verwelkomen. Dit aantal hebben we de laatste jaren niet meer gezien. Het was nochtans niet evident: de online inschrijvingen liepen als een trein maar tegelijkertijd zagen we veel afzeggingen binnenkomen wegens corona of quarantaine. Spijtig genoeg moesten we ook het kerkuilenproject afzeggen. Maar geen zorg: uitstel is geen afstel.

We moeten ook een kaarsje branden voor de weergoden: het bleef grotendeels droog en tijdens de picknick konden we zowaar van een straaltje zon genieten.

De resultaten mogen er zijn: er kwam zo’n 6ha bos bij in onze bosarme regio. Zo’n 16000 stuks bomen en streekeigen bosgoed werden geplant. Er kwamen nieuwe nestkasten bij voor steenuil en torenvalk.

Het doet deugd dat de succesformule van de Dag van de Natuur, een zo ruim mogelijk publiek een dag aan het werk zetten in de natuur met zichtbare resultaten op het einde van de dag, nog niet versleten is. Met iedere deelnemer, die die dag een boom geplant heeft, hebben we er een natuurbeschermer bij.

We moeten onze partners bedanken: ANB, VLM, Stadlandschap ‘t West-Vlaamse Hart, gemeente Meulebeke, Natuurpunt Aalter, Rotary Aalter, gemeente Lichtervelde, gemeente Oostrozebeke, stad Tielt. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. We hopen van harte om in de komende jaren de fijne samenwerking verder te zetten. Voor de gemeenten in ons werkgebied, die hier niet vermeld staan: we hopen jullie volgend jaar te mogen vernoemen.

Hieronder wat meer informatie over de verschillende projecten en een woordje van de projectverantwoordelijke.

 

Devemeersen Meulebeke

Aanleg ‘Bosdreef’ op dijk Meulebeke

 • 150 zomereiken over circa 1700 m en aanplant streekeigen struweel op 100m talud
 • ‘Klimaatbende’, MOS project lagere scholen Meulebeke & gemeente Meulebeke, NP Torenvalk
 • Deelnemers
 • Vrijdagnamiddag: zes klasgroepen onder begeleiding o.a. van Torenvalkers
 • Zaterdag: 14

Woordje van Frank:

AANLEG ‘BOSDREEF’ OP DIJK MEULEBEKE (150 zomereiken over circa 1700 meter) + AANPLANT STREEKEIGEN STRUWEEL OVER 100 METER TALUD

Vrijdagnamiddag 26 november 2021 eerste aanplant met ‘Klimaatbende’, MOS project lagere scholen Meulebeke. Zes klasgroepen onder begeleiding o.a. van Torenvalkers Dirk W, Rolino en Frank Dv.

Zaterdag 27 november 2021. Voormiddag ongeveer 14 deelnemers.

De gemeente had reeds de plantgaten gemaakt + plantgoed & 2 steunpalen per plantgat neergelegd. Tijdsbesparing! De gemeente leverde eveneens trapladders, hamers, lint ifv vastleggen bomen, nagels, twee plantboren op benzine, benzine, … Perfecte organisatie!

Op de middag uitgenodigd in loods landbouwer (en lid milieuraad) Pol Lamote. Soep, bier, frisdrank, koffie. Wij waren welkom!

Schepen Danny Bossuyt was aanwezig en heeft o.a. samen met twee personen van de groendienst in voormiddag meegeholpen. Burgemeester Dirk Verwilst onthulde tegen de middag in bijzijn van Torenvalkers een ‘herinneringsbord’ gepland op de dijk nabij het pompgemaal. Mooi!

Vagevuurbos Wingene

Bosuitbreiding en beheerswerken in het Vagevuurbos

 • 6000 bomen op 3ha
 • ANB, VLM, NP Torenvalk, KTNB
 • 81 deelnemers
 • Persconferentie met gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe & gemeentebestuur Wingene

Woordje van Lieven:

’s morgens om 9h kwamen meer dan 80 vrijwilligers opdagen op de parking van het Rode Kruis asielcentrum van Wingene. Dat was iets meer dan de voorziene 60, maar dat was geen probleem: vele handen maken licht werk. Met 3 percelen aan te planten met 6000 stuks planten en nog wat beheerswerken (bestrijding exoten) hadden we meer dan werk genoeg. Het deed ook goed te zien dat er een heel sterke delegatie jeugd van de partij was.

De ploeg werd verdeeld over 2 percelen: de helft ging aan de slag om een perceel aan te planten in het Vagevuurbos richting Hendriksberg, de andere helft kon zich uitleven op een perceel in de Beukendreef.

In de namiddag werd een 3e perceel in de Beukendreef aangepakt. Alles was perfect voorbereid door onze partner ANB en het werk verliep dan ook vlotjes.

Toen het project bijna afgewerkt was hadden we bezoek van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe van de provincie, de burgemeester en schepen van milieu van Wingene en de pers.

Poekebeekvallei Ruiselede

Nieuw bos op de grens van Ruiselede en Poeke

 • 1600 bomen op 1ha
 • Natuurpunt Aalter, Rotary Aalter, JNM Aalter, Torenvalk
 • 48 deelnemers

Woordje van Johan:

Natuurpunt Aalter, Natuurpunt De Torenvalk en Rotary Aalter sloegen de handen in elkaar om op de grens van Ruiselede en Poeke een nieuw bos van ruim 1 ha groot aan te planten. 48 vrijwilligers plantten in de voormiddag 1600 jonge boompjes aan. JNM Aalter kwam in de namiddag de aanplant afwerken. Dit extra bos moet de natuurontwikkeling in de Poekebeekvallei tussen het kasteeldomein van Poeke en het stroomopwaarts gelegen Van Doorne’s bos versterken.

Vortebossen, Ruiselede

Bosuitbreiding in de Vortebossen

 • 1600 bomen op 1.42 ha
 • ANB, NP Torenvalk
 • 29 deelnemers

 

 

 

Drielindenbeek, Lichtervelde

Aanleg speelbos

 • Speelbos van 2000m2, 1000 stuks bomen+bosgoed
 • Gemeente Lichtervelde, Chiro, Verrekijker, NP Torenvalk
 • 33 deelnemers

Woordje van Eva:

Bij ons waren er een 15tal mensen aanwezig van de Chiro meisjes, een 3tal Chiro jongens, een klein groepje Verrekijkers en 10 Natuurpunters. Samen hebben we gepland van 9u tot ongeveer 12u met een paar diehards die hebben doorgewerkt tot 14u om alles in de grond te krijgen. Buiten een aantal meidoorns zijn alle plantjes geplant.

Kapittelbos, Dentergem

Bosaanplant Kapittelbos

 • 825 bomen en struiken op 0.5ha
 • NP Torenvalk
 • 19 deelnemers

Woordje van Hans:

Er waren 27mensen ingeschreven waarvan er uiteindelijk 19 zijn komen opdagen. Sommigen door corona niet afgekomen.

We waren al klaar met planten iets voor de middag hoewel het terrein er niet evident bij lag om te planten (veel wortels van riet en netels), dankzij het toepassen van de spleetbeplanting op de natste terreindelen ging het toch wel vlot. Daarna hebben we met de die-hards dan nog een oude prikkeldraadafsluiting kunnen afbreken en zwerfvuil kunnen rapen op het perceel. Alles afgewerkt tegen 13u30!

De soep heeft gesmaakt en ik had de indruk dat de deelnemers tevreden waren.

Alles is ook zo vlot kunnen verlopen door het voorbereidend maaiwerk dat Jan, Brecht, Bart en mezelf deden de periode vooraf. Een dikke pluim ook voor hun hulp; anders was het zeker niet zo vlot verlopen.

Puymoortelstraat, Dentergem

Aanplant bosje en houtkant bij een particulier

 • 400 bomen en struiken
 • NP Torenvalk, Stadlandschap ‘t West-Vlaamse Hart
 • 12 deelnemers

Woordje van Tom:

In de Puymoortelstraat op de grens van Dentergem en Aarsele werd geplant bij Ilse en Tim. Een weide werd er ingericht tot een stukje natuur met alle kans op biodiversiteit.

Met 12 mensen groeven we een 400-tal plantputjes. Er werd een bosje aangeplant en een houtkant uit struweel. Ook gingen er drie grotere solitaire eiken in de grond en een populier. Er wordt nog een vijver gegraven en de weide zal verder extensief beheerd worden om de wilde bloemen (o.a. pinksterbloem) meer kans te geven uit te breiden.

In de pauze werden koffie, chocomelk en koekjes geserveerd en ’s middags was er soep die de gastvrij had gemaakt.

Een mooi projectje. Een flinke ‘stapsteen’ voor onze fauna in de regio.

Zilvertorens, Oostrozebeke

Bosplantsoen en solitaire bomen in de Mandelmeersen

 • 2000 stuks bosplantsoen en 40 solitaire bomen
 • Gemeente Oostrozebeke, NP Torenvalk, Stadlandschap ‘t West-Vlaamse Hart
 • 35 deelnemers

Woordje van Noel:

De weersgoden waren Oostrozebeke niet goed gezind. Toch waren al 10 die-hards aanwezig om 8 u stipt om, met de plannen in de hand, de boompjes uit te leggen. Toen de eerste planters aankwamen konden ze onmiddellijk aan de slag. Het enthousiasme en de opkomst (35 deelnemers) waren groot ondanks het feit dat het terrein op sommige plaatsen meer weg had van een moeras en smeltende sneeuw met bakken uit de lucht viel. Om kwart over 10 , het moment om een glaasje Eau de Pologne te drinken, zaten de 2.000 stuks bosplantsoen bijna allemaal in de grond. Daarna was het hard labeur om een 40-tal grote plantgaten te delven. Na de middagpauze, bedankt Oostrozebeke voor de heerlijke soep, scheen de zon en werd het project afgewerkt met het kloppen van de steunstaken en het aanvijzen van de boombanden. Iets na 14 u ging iedereen moe maar tevree naar huis. Een mooie dag in een heel mooi gebied dat voor iedereen toegankelijk is. Ga eens zien!

Bescherming kerkuil, torenvalk, steenuil

Nieuwe nestbakken en onderhoud bestaande nestbakken

Kerkuil: project uitgesteld

Torenvalk

 • 1 nieuwe bak, onderhoud 12 bakken
 • 2 deelnemers

Steenuil

 • 4 nieuwe bakken, 6 vervangingen
 • 4 deelnemers

Woordje van Koen (Torenvalk project):

Gisteren is alles goed verlopen met het onderhoud van de nestkasten.

We hebben we een nieuwe nestkast geplaatst in Pittem nabij de Veldakkerstraat, dit aan een betonpaal waar regelmatig een torenvalk te zien is.

Het afgelopen jaar hebben we reeds een 6-tal nestkasten vervangen, zodat we ons op het verder verloop van de dag konden toespitsen op nestkasten reinigen en het snoeien van takken voor de kasten.

Hierbij hebben we een 12-tal adressen afgewerkt in de gemeenten Pittem, Egem, Meulebeke, Gottem, Dentergem en Oostrozebeke.

Ringlaan, Tielt

Aanplant bosgoed

 • 2300 stuks bosplantsoen
 • Gemeente Tielt, NP Torenvalk (KTNB)
 • 32 deelnemers