Leaderproject: Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur

Leaderproject in samenwerking met de zorgsector:
Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur

Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur

Leader is een letterwoord en staat voor: Liasons entre actions de developpement de
l’economie rurale. Vrij vertaald: een samenwerking voor acties die het platteland
willen ontwikkelen. Of nog beter: Europa steekt geld in de ontwikkeling van het platteland om op die manier de leegloop te verhinderen en het platteland economisch, sociaal en soms ook ecologisch te ontwikkelen.

Leader stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen 1,3 miljoen euro samen om innoverende projecten voor het platteland in Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen. Een lokaal publiek-privaat partnerschap, de zogenaamde Plaatselijke Groep, buigt zich over de projectvoorstellen en kent subsidies toe aan kandidaten met een sterk dossier.

Picture

Van de 10 gemeenten in ons werkingsgebied vallen alleen Oostrozebeke en Wielsbeke niet in het Leadergebied.

Aan de meeste Torenvalkers, Natuurpunters en natuurliefhebbers moet je het niet uitleggen. Natuur is goed voor ons welzijn! Het heerlijke gevoel na een mooie natuurwandeling, diep ademhalen terwijl je geniet van een mooi landschap, de goede nachtrust na een dagje beheerswerken in een natuurgebied, …

Natuur is nodig om je goed te voelen, onderzoek wijst dit ook uit. Mensen genezen sneller als hun ziekenhuiskamer uitkijkt op een beetje groen, we maken gezondere keuzes in een groene omgeving, we  gaan meer bewegen en minder stress ervaren, …

Maar niet iedereen heeft vlot toegang tot natuur en een aangename groene omgeving. Dit viel op bij verschillende Torenvalkers wiens ouders in een rusthuis woonden of als iemand onverwacht in een rolstoel terecht kwam. De natuur opzoeken is niet vanzelfsprekend voor mensen met een zorgvraag. Tijdens vele gesprekken tussen Torenvalkers werd er besloten om met onze vereniging een bijdrage te leveren om deze drempels te verlagen.

Zo gezegd, zo gedaan! We belden verschillende zorgpartners op in onze omgeving en merkten heel wat enthousiasme om samen te werken!

In eerste instantie wou Natuurpunt De Torenvalk kijken om verschillende aanplantingen te doen bij onze zorgpartners maar al snel werd duidelijk dat de vraag van onze zorgpartners verder ging dan dit.

Natuur dichterbij brengen is heel leuk, het zorgt voor een aangenamere omgeving voor de bewoners van de verschillende zorgvoorzieningen maar onze zorgpartners hadden meer ambitie dan dat! Ze wouden de natuur ook gaan opzoeken en de nieuwe natuur goed verzorgen. Daarom werd er besloten met onze vereniging om niet enkel Natuur voor de zorg te voorzien maar ook samen met onze zorgpartners, te zorgen voor natuur.

Tijdens gesprekken met onze zorgpartners werd duidelijk dat we niet enkel moeten streven naar meer natuur maar ook naar meer natuurbeleving:

 • Op het domein van onze zorgpartners komen kleine stukjes natuur bij. Denk aan fruitbomen, vlinderborders, geveltuintjes, houtkanten en hagen, uithangen van nestkastjes, …
 • Onze zorgpartners weten hoe ze deze nieuwe natuur kunnen verzorgen en zijn trots op de (nieuwe) biodiversiteit dat wordt aangetrokken
 • Mensen met een zorgvraag helpen mee met het verzorgen van natuur en ontdekken en genieten van deze natuur
 • Natuurpunt De Torenvalk en onze zorgpartners organiseren samen verschillende activiteiten rond en in de natuur. Zo kunnen onze zorgpartners na het project gemakkelijk zelf verschillende activiteiten uitwerken en wordt de natuur vaker opgezocht in de toekomst.
 • We speuren drempels op die het moeilijk maken voor onze zorgpartners om de natuur op te zoeken en proberen deze te verlagen of weg te werken.
 • De zorgpartners tonen met trots de natuur waarvoor zij zorgen en dragen zo hun steentje bij voor het lokale landschap en de biodiversiteit

Met iedere partner gaan we 3 verschillende soorten activiteiten uitwerken:

 • Een activiteit(en) om de natuur dichterbij te brengen
 • Een activiteit(en) om voor de natuur te zorgen
 • Een activiteit(en) om van te leren en/of genieten (je laten verzorgen door natuur)

Concreet zouden we (kleine) werkjes/activiteiten doen in de omgeving om natuur
dichterbij te brengen. Denk aan het maken en plaatsen van voedertafels en nestkasten, een bijenhotel, het aanleggen van een vlindertuin en of bloemenweide, de aanleg van een kleine en ondiepe waterpartij enz.
Hierbij horen ook workshops (om bvb. een bijenhotel te maken) of geleide
(rolstoel)wandeling om vrijwilligers en patiënten te betrekken en te laten genieten,
deelname aan de vogelteldag van Natuurpunt enz. Ook het opleiden van enkele
vrijwilligers uit de voorzieningen zou hier in passen omdat het project in de tijd moet
verder kunnen gaan.
Uiteraard wordt een programma op maat gemaakt van de voorziening of doelgroep. We maken realistische keuzes en afspraken. Zo halen we het meeste uit het project voor de natuur, de deelnemers en de voorzieningen.

VOC Opstap:

 • Gevelgroen en vergroenen terrasje
 • Activiteiten uitwerken om te natuur te ontdekken voor iedere leeftijd, denk aan een proevertjeswandeling, bushcraft, een beheerdag, landart, …

OC Wingene:

 • Vlinderborder
 • Mogelijks ook fruittuin en groene chill-zone
 • Ontdekkings- en herkenningsactiviteiten met lokale natuur (wat is nieuw, wat is hetzelfde?)

Sint-Jozef Kliniek Pittem

 • Vlindertuin
 • Ecologische beleeftuin
 • Workshops en infosessies: vogels en hun nestjes, mindfull wandelen, bezoek VOC Beernem, …

Kinderdagverblijf Tanneke:

 • Al goed bezig met vergroenen! we denk samen nog eens na over kinderbestendige beplanting
 • we gaan educatief aan de slag in de natuur, kinderen worden aangezet om te spelen in het groen maar ook te zorgen voor alle wezentjes die in de natuur wonen, van het kleinste insect tot het meest pluizige zoogdier

WZC Hardoy

 • Biodiverse gazonnetjes
 • inkleding van terras voor de gesloten afdeling om deze prikkelender en interessanter te maken: groentenbak, nestkastjes, vergroening en beplanting
 • samen met bewoners acties ondernemen
 • fruit planten (en samen fruit verwerken?)

Mivalti:

 • Gevelgroen ingericht door de gasten tijdens een workshop
 • Alles over vogels, per seizoen een workshop en actie doen om vogels te helpen, verzorgen en zien. Denk aan nestkastjes maken, vogels herkennen, interessante bloemenmengsels en granen inzaaien, voedertafels en drinkbakjes maken, …
 • Samen wandelen en de lokale natuur ontdekken
 • Meer leren over dieren dankzij een bezoek aan het VOC in Beernem

Zorg Tielt

 • advies en acties voor het nieuwe park
 • activiteiten met de nieuwe bewoners

Er is heel wat te doen en vele handen maken licht werk, samen zoeken we uit wat jij graag wil doen en welke taken je kan opnemen. Er zijn heel wat leerkansen en mogelijkheden voor (startende) natuurgidsen, mensen uit de sociale sector, geïnteresseerden, natuurliefhebbers, planters, ontwerpers, creatievelingen, …

Stuur een mailtje naar Eva via eva.waeyaert@detorenvalk.be of vul het vrijwilligersformulier in : interesseformulier

 

Wie zijn onze partners

Buitenschoolse opvang Tanneke

Kinderopvang Tanneke staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, die nood hebben aan opvang voor en na schooltijd en tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen. Op woensdagmiddagen en vakantiedagen is er per leeftijdsgroep minstens één activiteit voorzien. Er zijn 3 locaties: in Tielt, Aarsele en Kanegem

Mivalti

Bij Mivalti vind je een woonomgeving met meer of minder intensieve ondersteuning, op het domein, in de regio of een huis in de rij. Er wordt dagbesteding op maat voorzien, wil je aan de slag in 1 van de ateliers waar zowel industrieel als ambachtelijk wordt gewerkt?​ Wil je begeleid aan het werk individueel of in groep op een externe werkplek?​ Heb je nood aan thuisondersteuning of permanentie? Je kan hiervoor terecht bij Mivalti

WZC Hardoy

Een bijzonder woonzorgcentrum met geïntegreerde assistentiewoningen; een uniek zorgproject waarin bewoners hun woongelegenheid op maat kunnen kiezen en daarbij kunnen genieten van alle faciliteiten in een uniek en stijlvol kader.

Zorg Tielt

De stedelijke dienst Zorg Tielt voorziet alle zorg die je nodig hebt op je oude dag, WZC, assistentie- en bejaardenwoningen, dagverzorging, thuiszorgdiensten en een dienstencentrum.

Sint-Jozef Pittem

Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis. Ze bieden psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan voor specifieke doelgroepen. In overleg met de patiënt, de familie en andere hulpverleners bieden wij een zorgtraject op maat aan. We doen dit via een intensieve behandeling in een veilig en weldoordacht werkmilieu en door middel van therapeutische programma’s verzorgd door multidisciplinaire teams.

OC Wingene

Het opvangcentrum in Wingene werd in 2000 geopend. Naast het hoofdgebouw zijn er vier afzonderlijke paviljoenen die elk een leefentiteit vormen. Er worden hier families, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opgevangen.

VOC Opstap

VOC Opstap vzw wil in de regio Midden-West-Vlaanderen op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan alle mensen die daar nood aan hebben. We zoeken actief naar innovatieve manieren om de kwaliteit van leven (vrije tijd) van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in al zijn dimensies te verbeteren of te behouden. 

Downloads en extra informatie