Leaderproject: Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur

Leaderproject in samenwerking met de zorgsector:
Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur

Leader is een letterwoord en staat voor: Liasons entre actions de developpement de
l’economie rurale. Vrij vertaald: een samenwerking voor acties die het platteland
willen ontwikkelen. Of nog beter: Europa steekt geld in de ontwikkeling van het platteland om op die manier de leegloop te verhinderen en het platteland economisch, sociaal en soms ook ecologisch te ontwikkelen.

Leader stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen 1,3 miljoen euro samen om innoverende projecten voor het platteland in Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen. Een lokaal publiek-privaat partnerschap, de zogenaamde Plaatselijke Groep, buigt zich over de projectvoorstellen en kent subsidies toe aan kandidaten met een sterk dossier.

Picture

Van de 10 gemeenten in ons werkingsgebied vallen alleen Oostrozebeke en Wielsbeke niet in het Leadergebied.

Natuur en Welzijn

Aan de meeste Torenvalkers, Natuurpunters en natuurliefhebbers moet je het niet uitleggen. Natuur is goed voor ons welzijn! Het heerlijke gevoel na een mooie natuurwandeling, diep ademhalen terwijl je geniet van een mooi landschap, de goede nachtrust na een dagje beheerswerken in een natuurgebied, …

Natuur is nodig om je goed te voelen, onderzoek wijst dit ook uit. Mensen genezen sneller als hun ziekenhuiskamer uitkijkt op een beetje groen, we maken gezondere keuzes in een groene omgeving, we  gaan meer bewegen en minder stress ervaren, …

Natuur in je buurt

Maar niet iedereen heeft vlot toegang tot natuur en een aangename groene omgeving. Dit viel op bij verschillende Torenvalkers wiens ouders in een rusthuis woonden of als iemand onverwacht in een rolstoel terecht kwam. De natuur opzoeken is niet vanzelfsprekend voor mensen met een zorgvraag. Tijdens vele gesprekken tussen Torenvalkers werd er besloten om met onze vereniging een bijdrage te leveren om deze drempels te verlagen.

Zo gezegd, zo gedaan! We belden verschillende zorgpartners op in onze omgeving en merkten heel wat enthousiasme om samen te werken!

In eerste instantie wou Natuurpunt De Torenvalk kijken om verschillende aanplantingen te doen bij onze zorgpartners maar al snel werd duidelijk dat de vraag van onze zorgpartners verder ging dan dit.

Natuur dichterbij brengen is heel leuk, het zorgt voor een aangenamere omgeving voor de bewoners van de verschillende zorgvoorzieningen maar onze zorgpartners hadden meer ambitie dan dat! Ze wouden de natuur ook gaan opzoeken en de nieuwe natuur goed verzorgen. Daarom werd er besloten met onze vereniging om niet enkel Natuur voor de zorg te voorzien maar ook samen met onze zorgpartners, te zorgen voor natuur.

natuurpunt steenuil
bubbel 3
pexels-felix-mittermeier-957024 (1) (1)

Tijdens gesprekken met onze zorgpartners werd duidelijk dat we niet enkel moeten streven naar meer natuur maar ook naar meer natuurbeleving:

 • Op het domein van onze zorgpartners komen kleine stukjes natuur bij. Denk aan fruitbomen, vlinderborders, geveltuintjes, houtkanten en hagen, uithangen van nestkastjes, …
 • Onze zorgpartners weten hoe ze deze nieuwe natuur kunnen verzorgen en zijn trots op de (nieuwe) biodiversiteit dat wordt aangetrokken
 • Mensen met een zorgvraag helpen mee met het verzorgen van natuur en ontdekken en genieten van deze natuur
 • Natuurpunt De Torenvalk en onze zorgpartners organiseren samen verschillende activiteiten rond en in de natuur. Zo kunnen onze zorgpartners na het project gemakkelijk zelf verschillende activiteiten uitwerken en wordt de natuur vaker opgezocht in de toekomst.
 • We speuren drempels op die het moeilijk maken voor onze zorgpartners om de natuur op te zoeken en proberen deze te verlagen of weg te werken.
 • De zorgpartners tonen met trots de natuur waarvoor zij zorgen en dragen zo hun steentje bij voor het lokale landschap en de biodiversiteit
Schermafbeelding 2020-04-14 om 09.02.29

Met iedere partner gaan we 3 verschillende soorten activiteiten uitwerken:

 • Een activiteit(en) om de natuur dichterbij te brengen
 • Een activiteit(en) om voor de natuur te zorgen
 • Een activiteit(en) om van te leren en/of genieten (je laten verzorgen door natuur)

Concreet zouden we (kleine) werkjes/activiteiten doen in de omgeving om natuur
dichterbij te brengen. Denk aan het maken en plaatsen van voedertafels en nestkasten, een bijenhotel, het aanleggen van een vlindertuin en of bloemenweide, de aanleg van een kleine en ondiepe waterpartij enz.
Hierbij horen ook workshops (om bvb. een bijenhotel te maken) of geleide
(rolstoel)wandeling om vrijwilligers en patiënten te betrekken en te laten genieten,
deelname aan de vogelteldag van Natuurpunt enz. Ook het opleiden van enkele
vrijwilligers uit de voorzieningen zou hier in passen omdat het project in de tijd moet
verder kunnen gaan.
Uiteraard wordt een programma op maat gemaakt van de voorziening of doelgroep. We maken realistische keuzes en afspraken. Zo halen we het meeste uit het project voor de natuur, de deelnemers en de voorzieningen.

VOC Opstap:

 • Gevelgroen en vergroenen terrasje
 • Activiteiten uitwerken om te natuur te ontdekken voor iedere leeftijd, denk aan een proevertjeswandeling, bushcraft, een beheerdag, landart, …

OC Wingene:

 • Vlinderborder
 • Mogelijks ook fruittuin en groene chill-zone
 • Ontdekkings- en herkenningsactiviteiten met lokale natuur (wat is nieuw, wat is hetzelfde?)

Sint-Jozef Kliniek Pittem

 • Vlindertuin
 • Ecologische beleeftuin
 • Workshops en infosessies: vogels en hun nestjes, mindfull wandelen, bezoek VOC Beernem, …

Kinderdagverblijf Tanneke:

 • Al goed bezig met vergroenen! we denk samen nog eens na over kinderbestendige beplanting
 • we gaan educatief aan de slag in de natuur, kinderen worden aangezet om te spelen in het groen maar ook te zorgen voor alle wezentjes die in de natuur wonen, van het kleinste insect tot het meest pluizige zoogdier

WZC Hardoy

 • Biodiverse gazonnetjes
 • inkleding van terras voor de gesloten afdeling om deze prikkelender en interessanter te maken: groentenbak, nestkastjes, vergroening en beplanting
 • samen met bewoners acties ondernemen
 • fruit planten (en samen fruit verwerken?)

Mivalti:

 • Gevelgroen ingericht door de gasten tijdens een workshop
 • Alles over vogels, per seizoen een workshop en actie doen om vogels te helpen, verzorgen en zien. Denk aan nestkastjes maken, vogels herkennen, interessante bloemenmengsels en granen inzaaien, voedertafels en drinkbakjes maken, …
 • Samen wandelen en de lokale natuur ontdekken
 • Meer leren over dieren dankzij een bezoek aan het VOC in Beernem

Zorg Tielt

 • advies en acties voor het nieuwe park
 • activiteiten met de nieuwe bewoners

Er is heel wat te doen en vele handen maken licht werk, samen zoeken we uit wat jij graag wil doen en welke taken je kan opnemen. Er zijn heel wat leerkansen en mogelijkheden voor (startende) natuurgidsen, mensen uit de sociale sector, geïnteresseerden, natuurliefhebbers, planters, ontwerpers, creatievelingen, …

Stuur een mailtje naar Eva via eva.waeyaert@detorenvalk.be of vul het vrijwilligersformulier in : interesseformulier

Wie zijn onze partners

Buitenschoolse opvang Tanneke

Kinderopvang Tanneke staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, die nood hebben aan opvang voor en na schooltijd en tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen. Op woensdagmiddagen en vakantiedagen is er per leeftijdsgroep minstens één activiteit voorzien. Er zijn 3 locaties: in Tielt, Aarsele en Kanegem

Mivalti

Bij Mivalti vind je een woonomgeving met meer of minder intensieve ondersteuning, op het domein, in de regio of een huis in de rij. Er wordt dagbesteding op maat voorzien, wil je aan de slag in 1 van de ateliers waar zowel industrieel als ambachtelijk wordt gewerkt?​ Wil je begeleid aan het werk individueel of in groep op een externe werkplek?​ Heb je nood aan thuisondersteuning of permanentie? Je kan hiervoor terecht bij Mivalti

WZC Hardoy

Een bijzonder woonzorgcentrum met geïntegreerde assistentiewoningen; een uniek zorgproject waarin bewoners hun woongelegenheid op maat kunnen kiezen en daarbij kunnen genieten van alle faciliteiten in een uniek en stijlvol kader.

Zorg Tielt

De stedelijke dienst Zorg Tielt voorziet alle zorg die je nodig hebt op je oude dag, WZC, assistentie- en bejaardenwoningen, dagverzorging, thuiszorgdiensten en een dienstencentrum.

Sint-Jozef Pittem

Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis. Ze bieden psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan voor specifieke doelgroepen. In overleg met de patiënt, de familie en andere hulpverleners bieden wij een zorgtraject op maat aan. We doen dit via een intensieve behandeling in een veilig en weldoordacht werkmilieu en door middel van therapeutische programma’s verzorgd door multidisciplinaire teams.

OC Wingene

Het opvangcentrum in Wingene werd in 2000 geopend. Naast het hoofdgebouw zijn er vier afzonderlijke paviljoenen die elk een leefentiteit vormen. Er worden hier families, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opgevangen.

VOC Opstap

VOC Opstap vzw wil in de regio Midden-West-Vlaanderen op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan alle mensen die daar nood aan hebben. We zoeken actief naar innovatieve manieren om de kwaliteit van leven (vrije tijd) van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in al zijn dimensies te verbeteren of te behouden. 

Downloads en extra informatie

Resultaten en updates

OC Wingene Rode Kruis: We zijn gestart met een feestelijk moment om elkaar beter te leren kennen. Natuurpunt De Torenvalk toonde zich van haar mooiste kant, we stelden onze activiteiten voor, deelden thee, confituur en taart uit met fruit en kruiden van hier en bevroegen de natuur-noden van de bewoners. Zij zouden vooral meer bloemen willen in de tuin en een aantal leuke rustige plekjes om te genieten van de omgeving. Deze plannen worden verder uitgewerkt. Er worden in juli alvast zeteltjes gemaakt uit paletten en gerecycleerd hout in samenwerking met Mivalti.

Zorg Tielt: Onze vrijwilligers hebben adviezen uitgewerkt voor Stad Tielt rond het domein van het WZC Deken Darras. We gaan voor meer en dichtere natuur met simpele acties: bloembollen, nestkastjes, voederplanken, … Met kleine acties willen we meer biodiversiteit en de omgeving verfraaien. Binnenkort zitten we samen met begeleiders van activiteiten om dit najaar het een en het ander te doen samen met de bewoners.

WZC Hardoy: Samen met de bewoners hebben we bijgeleerd over vogels, gewapend met vogelgeluiden, foto’s, boeken en verrekijkers zijn onze vrijwilligers uitleg gaan geven over onze gevederde vrienden. In afwachting van aanplantingen hebben we samen met de bewoners vogelnestkastjes gemaakt en opgehangen

Kinderdagverblijf Tanneke: Het zoemde deze paasvakantie op de 3 locaties van het Kinderdagverblijf Tanneke, samen met de kinderen zaaiden onze vrijwilligers bloemen en maakten ze insectenhotels. De kinderen leerden ondertussen waarom bijtjes onze beste vrienden zijn. De groendienst van Tielt gaat alvast aan de slag met tips van Torenvalkers om het kinderdagverblijf in Tielt nog groener te maken!

Sint Jozef Pittem: er is een grote bevraging geweest bij de mensen van de Sint Jozef Kliniek om te ontdekken waar zij graag over zouden werken of bijleren. Hier zijn verschillende thema’s uit gekomen om verder mee aan de slag te gaan. We zijn ook aanwezig geweest bij de belevingswandeling ten voordele van Oekraïne. We hielden een stand met alles dat je moest weten als beginnende vogelaar. Deze zomer nemen we ook deel aan het zomerfestival en vertellen over vlinders en de planten die hen ondersteunen. Dit als voorproevertje voor de vlinderwandeling zondag 24 juli!

Mivalti: Met een enthousiaste bende zijn wij op zoek gegaan naar goede vlinder en bijenplanten. We hebben samen de ecologische kwekerij De Kruiderie bezocht en leuke plantjes meegenomen die nu de voorgevel van Mivalti sieren in de Gruuthuusestraat. Neem gerust eens een kijkje als je passeert! Er zijn bloemetjes ingezaaid in de moestuin en er zijn nog wat plannen om de belevingstuin verder uit te breiden met leuke eetbare planten voor mens en dier!

VOC Opstap: Vrijwilligers van VOC Opstap en Natuurpunt de Torenvalk hebben samen een proevertjes wandeling uitgewerkt. We ontdekten de natuur op een nieuwe manier! In het najaar doen we dit nog eens en gaan we op zoek naar andere proevertjes in een nieuw domein. Met de jongeren en kinderen trekken we de natuur in om haar te verzorgen. De jongeren gaan mee aan natuurbeheer doen in de Vorte Bossen. De allerkleinsten zullen genieten van een dagje kunst maken in en met de natuur.

Afbeelding van Eva Waeyaert (9)
WhatsApp Image 2022-04-12 at 7.36.31 PM
Afbeelding van Eva Waeyaert (10)
leader