Teken nu de petitie voor het Leieherstel

Momenteel vinden in het kader van de Seine-Scheldeverbinding grootschalige infrastructuurwerken plaats langs de Leie. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies engageerde Vlaanderen zich om gekoppeld aan deze infrastructuurwerken 500 ha natuur in de vallei te herstellen.

Maar eind vorig jaar kondigde ze aan dat ze dit project Rivierherstel Leie wou afzwakken naar 300 hectare. Nochtans is dit project een unieke kans om de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van de Leievallei voor jonge mensen en voor de lokale ondernemers opnieuw te verbeteren. Vanzelfsprekend moeten de getroffen landbouwers vergoed worden.

 

Met een petitie wilde Natuurpunt aantonen dat er bij de inwoners wel degelijk een groot draagvlak is voor meer natuur in de Leievallei. Nog geen 3 maanden na de lancering van deze petitie staat de teller al boven de 13500 handtekeningen. Teken ook op www.helpdeleie.be

In één van de natuurarmste regio’s van Europa vormen die schaarse plekken natuur een
toevluchtsoord voor planten en dieren, wandelaars, fietsers en al wie wil ontsnappen aan de drukte. De nood aan natuur langs de Leie is groot en het aanbod beperkt. Daarom moet elk van die beloofde 500 hectares natuur dan ook absoluut gerealiseerd worden.

Natuurpunt hoopt dat de Vlaamse regering rekening houdt met de wens van de burgers en de geplande 500 ha waterrijke natuur creëert en hiermee ook haar contract met Europa nakomt. We dromen ervan dat tot de verbeelding sprekende vogels als de ooievaar ooit kunnen terugkeren naar hun Leievallei. Eind mei werd er nog een ooievaarspaal geplaatst in de Leiemeersen in Marke.

Natuurpunt De Torenvalk werkt mee aan www.helpdeleie.be, dit is een initiatief van alle Natuurpunt  afdelingen langs de Leie tussen Wervik en Gent.