Nieuws uit het Walbos – Augustus 2022

Zoals je eerder in dit tijdschrift kon lezen hebben wij het Walbos kunnen verwerven. Een 14 hectare groot natuurgebied in Kanegem. Dat hebben wij in hoofdzaak te danken aan de bereidwilligheid van de vorige eigenaren: Dirk Goethals en Bruno Beirnaert.

Wij zijn van plan om van dit natuurgebied een pareltje te maken. Dat betekent dat er zal moeten gewerkt worden. Alhoewel we tot op heden geen beheersplan hebben zijn we stilaan gestart met het organiseren van activiteiten en werkdagen.

Om dit allemaal gedaan te krijgen was er op zaterdag 04 juni in de voormiddag een rondleiding voor alle geïnteresseerden. De opkomst was overweldigend: 23 mensen waren aanwezige en een aantal mensen hadden zich verontschuldigd. Uit die groep bleken een vijftal mensen bereid om in de toekomst te gidsen, 14 mensen waren geïnteresseerd in de werkdagen of specifieke houtzageractiviteiten en een vijftal mensen bleken ook bereid om toezicht te houden. Alleen voor de beheers commissie zijn we momenteel nog maar met zijn drietjes en zoeken we nog een paar mensen waaronder zeker een kenner van beheer van natuur (graslanden en houtkanten). Hoe dan ook, beste lezer, neem gerust contact op als je alsnog wil aansluiten bij een van de vele werkzaamheden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

De vorige maanden namen de werken een bescheiden aanvang. Op 25 juli en 27 juli werd door een drietal mensen gemaaid en Johan hing ondertussen de bordjes: rustgebied, niet betreden uit. Vanaf september zal het hout opgeruimd worden dat gesneuveld is door de storm Eunice en deze winter zullen een paar ervaren knotters de knotwilgen onder handen nemen. Op uitnodiging van Dirk en Bruno konden wij op 07 juli kennis maken met de sympathieke buren van het Walbos. Ook het Tieltse College van Burgemeester en Schepenen was aanwezig. Dat gaf ons de gelegenheid om onze plannen toe te lichten.

Er waren heel wat wandelingen en inventarisaties in het gebied. Zo was er een vlinderwandeling en een nachtvlinderinventarisatie op 23 en 24 juli. De vlinderinventarisatie toonde minder soorten en aantallen dan de vorige jaren en voor de nachtvlinderinventarisatie verwijzen we graag naar een ander artikel in dit tijdschrift.

In augustus en september gingen/gaan een vijftal geleide wandelingen door. Waaronder nog een aantal aperitiefwandelingen: voor Natuurpunt Aalter (15 augustus), de familie Lanssens (27  augustus) en het Reuzenhuis uit Tielt en Natuurpunt Roeselare in oktober.. Voor de andere wandelingen verwijzen we graag naar  de website: www.detorenvalk.be waar je kunt zien wanneer de geleide wandelingen doorgaan. Zoals je immers weet is het gebied niet vrij toegankelijk.

Tenslotte nog 2 data om in je agenda te noteren. We gaan in totaal 6 hectare bos aanplanten op 12 en 26 november, Dag van de Natuur. Doe mee! We bedanken het gemeentebestuur van Ruiselede en het Stadsbestuur van Tielt om ons een bebossingsvergunning te verlenen. Nu nog jullie schop en spade en we zijn er.