Brandweer redt huiszwaluwen!

Op zaterdag 28 maart heeft de brandweer van de regiozone Tielt in, het zorgcentrum in Wakken) alsook in de basisschool de Zeppelin in Dentergem de huiszwaluw gered door 12 nestjes op te hangen.

Want het gaat het slecht met de huiszwaluw. De afgelopen 30 jaar is het aantal broedparen van 38.000 naar tot 10.000 gedaald.  Gelukkig wilde de brandweer van de regiozone Tielt graag dit mooie vogeltje helpen door huiszwaluwenkastjes op te hangen. Lieven Rijckaert was dit initiatief zéér genegen (zie foto). De regiocommandant heeft dan ook snel goedkeuring gegeven om ditsamen met enkele vrijwillige brandweerlieden uit te voeren.


Foto: Dienstchef brandweer Lieven Rijkaert met huiszwaluwenkast

Al eerder die week werden er door vrijwilligers van Natuurpunt de Torenvalk op locaties die met één ladder bereikbaar 38 nestjes opgehangen in de omgeving van bestaande nesten. Hoewel het zéér koud was (zeker hoog op de ladder) werden we door de bewoners hartelijk ontvangen. Bij Café het Schaak in Wakken kregen we zelfs één lekker warme kopje koffie aangeboden (super!).

Kortom al de 50 huiszwaluwnestjes die vanuit het Re-Creation of the landscape project beschikbaar zijn gesteld zijn opgehangen.  Nu is het afwachten op de terugkeer van de huiszwaluw uit het warme Afrika. Gaan ze de nieuwe kunstnestjes gebruiken? Vorig jaar in ieder geval wel. Zowel in de basisschool de Wijzer in Aarsele en Kanegem alsook in de freinetschool het Reuzenhuis in Tielt hebben ze in de pas opgehangen kunstnesten gebroed. Dus ook dit jaar hebben we er goede hoop op dat ze de nieuwe nestkasten gaan gebruiken.

Natuurpunt de Torenvalk alsook de medewerker van het  Re-Creation of the landscape project wil de brandweer alsook alle bewoners namens de huiszwaluw van harte bedanken voor hun medewerking.

 Ooievaar in ooievaarsnest gesignaleerd

Nu we het toch over goed nieuws hebben. Precies vandaag is de ooievaar op het ooievaarsnest in de Baliekouter gesignaleerd. Gaat hij er broeden? Ga zelf maar eens kijken. Het is duidelijk dat de in de winter gegraven ondiepe plasjes nu al een succes zijn voor de natuur. Er is nu meer voedsel (water- en bodemdiertjes) te vinden waardoor de Baliekouter voor de ooievaar en ook andere vogels (kluut is gesignaleerd) als leefgebied interessanter is geworden.