Een wolf in onze regio, wat nu?

Foto: © Rollin Verlinde

Eind mei werd voor het eerst in 200 jaar een wolf gespot in West-Vlaanderen, dat was in de buurt van Poperinge.  Aangezien er in Noord-Frankrijk al verschillende meldingen waren, vermoed men dat hij vanuit die hoek kwam aan zwerven.  Het gaat waarschijnlijk om een jong dier dat zijn roedel verlaten heeft.  In Frankrijk leven al meer dan 150 roedels en het zou zo maar eens kunnen dat hij of zij van uit de Franse Alpen, waar de Zuid-Europese populatie leeft, naar hier trok.  Deze dieren kunnen makkelijk duizend kilometer afleggen (tot 80 km per dag) op zoek naar een geschikt leefgebied om een nieuwe roedel te stichten.  Echter West en Oost-Vlaanderen komen daarvoor niet in aanmerking gezien de enorme ruimtebehoefte die een roedel heeft (afhankelijk van het voedselaanbod 200 km² of meer).  Te weinig rustgebied, te kleine natuurgebieden, te veel wegen en barrières en misschien ook te weinig natuurlijke prooien (ree, everzwijn, haas, konijn), maken dat het wellicht slechts een passage zal zijn naar een meer geschikt gebied.  Vermoedelijk zal het dier ook niet welkom zijn in Limburg waar een roedel leeft die van uit de Centraal-Europese populatie (Duitsland, Polen) komt.

Opportunistisch zoals hij is heeft de wolf echter al enkele slachtoffers gemaakt bij schapenhouders. Dit zijn voor hem relatief makkelijk bereikbare prooien.

Het traject dat deze wolf liep kunnen we reconstrueren aan de hand van de waarnemingen, maar die moeten met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.  Na Proven (Poperinge) kwamen meldingen binnen van Merkem (Houthulst), Roeselare, Pittem, Kruiskerke (Ruiselede), Beernem, Lotenhulle (Aalter) en Wingene.  Op meerdere van deze locaties waren ook meldingen van schade, telkens komt INBO ter plaatse en worden er staalnames gedaan, zodat via DNA onderzoek kan vastgesteld worden of het effectief over een wolvenaanval gaat dan niet. De definitieve resultaten zijn nog niet bekend, maar er zijn sterke aanwijzingen dat het wel over een wolf ging.

Aanbevelingen

Wat te doen bij een waarneming of schade ?

Wanneer u denkt een wolf te hebben gezien, probeer dan steeds een goede beschrijving en plaatsbepaling door te geven; bij voorkeur geïllustreerd met beeldmateriaal. U kan dit bezorgen aan wolf@inbo.be .  Wolven zijn niet gevaarlijk voor de mens, ze zijn schuw en vermijden elk contact !

Wanneer er vermoeden is van wolvenschade kan contact opgenomen worden met INBO en wordt dit gemeld via een formulier:  https://natuurenbos.vlaanderen.be/schadevergoeding-aanvragen/melding-schade-wolf . Experten bij INBO, beslissen dan of aan de hand van de bekomen informatie ter plaatse gegaan moet worden en de nodige onderzoeksdaden zullen gesteld worden.

Preventief kunnen schapenhouders of houders van kleiner vee hun dieren ’s nachts ophokken tot deze zwervende wolf voorbijgetrokken is. Het is heel onwaarschijnlijk dat één enkele zwervende wolf grotere dieren zoals koeien of paarden zou aanvallen.  Het wolfwerend maken van het raster is ook een optie maar hiervoor zijn in onze provincie nog geen subsidies mogelijk, gezien niet als wolvengebied erkend. Advies kan je hiervoor inwinnen bij het Wolf Fencing Team Belgium  www.wolffencing.be

Nog veel meer info kan je vinden op https://www.natuurenbos.be/wolven

Kijk ook eens naar: https://www.natuurpunt.be/pagina/wolf