Studie en bescherming

STUDIE EN BESCHERMING

De deelwerkgroep Natuurstudie- en bescherming richt zich vooral op beschermingsacties in ons werkingsgebied. Naast deze lokale acties wordt er ook (waar mogelijk) meegewerkt aan bovenlokale initiatieven die zich richten op een breder publiek.

Er wordt veel aandacht besteed aan Natuurpunt acties zoals ‘Vogels voeren en beloeren’ en het ‘Vlinder telweekend’.  Ook de ‘Algemene Broedvogel Inventarisatie’ is mee opgenomen in ons programma (samenwerking met INBO). Op het gebied van natuurstudie worden er regelmatig inventarisatieacties gerealiseerd in onze regio. Zo gaan we jaarlijks op zoek naar amfibieën in de overgebleven (drink)poelen. Daarnaast zijn er ook in onze natuurreservaten (bv Vorte Bossen) regelmatig inventarisaties. Er werd o.a. al gecontroleerd op de aanwezigheid van zoogdieren (vleermuizen, knaagdieren, …) maar er werd ook gezocht naar vogels, nachtvlinders, amfibieën, planten enz. We zijn eveneens actief op het openbaar domein met inventarisaties in oa de Baliekouter en de Meikensbossen. In 2015 werd in samenwerking met Stad Tielt een mooi project gerealiseerd om de kamsalamander beter te beschermen en zijn leefgebied uit te breiden en beter in te richten.

De resultaten van de acties worden jaarlijks opgevolgd en waar mogelijk doorgegeven aan centrale databanken, zoals de KBIN-ringdienst, waarnemingen.be van Natuurpunt vzw, INBO en de amfibieënwerkgroep van Natuurpunt Hyla.

De meeste studie- en beschermingsacties zijn indertijd opgezet vanuit de persoonlijke interesse van een aantal trekkers. Als het kan wordt samengewerkt met andere verenigingen zoals bv Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen, FIR-België vzw, Natuurpunt vzw, of andere provinciale of regionale koepels.

Wanneer de beschermingsactie het toelaat, wordt getracht om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Dit gebeurt o.a. door artikels in ons tijdschrift te publiceren en ook de lokale pers te informeren over onze activiteiten.

Overzicht beschermingsacties

Waarnemingen

Natuurpunt De Torenvalk werkt voor de waarnemingen in de streek samen met waarnemingen.be van Natuurpunt. Dit heeft als voordeel dat alle waarnemingen in één centrale database bijgehouden worden. Zeldzame soorten worden zo ook vlugger opgemerkt.

Om waarnemingen toe te voegen moet je vanaf nu geregistreerd staan bij waarnemingen.be en via Mijn Waarnemingen > Lidmaatschappen je lidmaatschap op Natuurpunt De Torenvalk vzw te activeren.

Alle waarnemingen die ingevoerd worden en binnen de regio van Natuurpunt De Torenvalk vallen, kan u hier of via torenvalk.waarnemingen.be opvragen.

Nieuws