Walbos

Walbos

Algemeen

In 2022 verwierf Natuurpunt de Torenvalk dit natuurgebied van 14 hectare: het Walbos.
Het gebied is een mozaïek van bos, graslanden, houtkanten en akkers, waar we in goede samenwerking met de vorige eigenaars al een tiental jaren werken aan de natuur. De natuurwaarde is nu al hoog en in de toekomst willen we de natuur hier verder versterken.

De vorige eigenaars kochten in 2008 de grond van hun buren die stopten met hun boerderij. Het plan was om de bijhorende gronden sterk te vergroenen en zo van een troosteloze vlakte een mooi stuk natuur te maken. Ze namen een bevriende landschapsarchitect, Erik De Waele, onder de arm die hen de liefde voor het historische landschap tijdens de vele tuinreizen naar Engeland en Wales had bijgebracht. Het aanplanten nam drie jaar in beslag, telkens in bitter koude winters met veel sneeuw. Er werd ongeveer 30.000m² houtkanten, hagen en heggen aangeplant alsook een 150-tal bomen. Allemaal met plantensoorten die historisch in het landschap voor kwamen. Het was de realisatie van een droom: het creëren van een authentiek agrarisch landschap zoals het door onze Vlaamse schilders zo vaak werd vereeuwigd op doek, in de tijd toen landbouw nog samen kon gaan met schoonheid en natuur.

Kort na de aanvang van het landschapsproject kwamen ze in contact met Noël Lievrouw, erevoorzitter van De Torenvalk. Hij was onmiddellijk enthousiast over de ontwikkelingen en zo werd afgesproken om de biodiversiteit van het gebied gezamenlijk te monitoren. Na vijf jaar was het kale landschap omgetoverd in een gebied waar ze vaak voor in bewondering hadden gestaan tijdens hun reizen over het Kanaal.

Hoogtepunten

In het gebied groeien verschillende voorjaarsbloeiers, zoals de slanke sleutelboem. Tijdens de afgelopen jaren zijn er tijdens observaties al meer dan 20 soorten dagvlinders gevonden en zeer veel nachtvlinders.

In het najaar van 2022 is er 3 ha bebost en het gebied zal de komende tijd nog verder ontwikkelen.

Toegankelijkheid

Het gebied is voorlopig niet vrij toegankelijk wegens zijn geringe oppervlakte.

Download het laatste jaarverslag (2023).

Info

Locatie: Kanegem Tielt

Eigendom: Natuurpunt

Beheer: Natuurpunt De Torenvalk

Iets te melden?
Heb je een vraag of wil je iets melden over het Walbos ? Neem contact op met:

Noël Lievrouw
GSM : ‭0494 88 68 75‬
noel.lievrouw@detorenvalk.be

Nieuws