Stedenbouwkundige vergunning voor plan ‘De Kam’

Het schepencollege heeft op 16 september een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de realisatie van het inrichtingsplan ‘De Kam’. Dit project is een initiatief van Natuurpunt de Torenvalk, de stad Tielt en het LEADER project Re-Creation of the landscape.

De naam ‘De Kam’ verwijst naar de kamsalamander (Triturus cristatus). Een amfibie waarvan het mannetje tijdens de voortplantingstijd een scherp getande rugkam heeft. Het is een soort die op Europees niveau bescherming geniet, aangezien het aantal sterk afneemt. Vandaar dat  Natuurpunt de Torenvalk en de stad Tielt de wens heeft om deze soort te gaan helpen.

Sinds enkele jaren is de kamsalamander in een oude vee drinkpoel in het projectgebied waargenomen. Uit de migratiedrang blijkt dat ze duidelijk op zoek zijn naar nieuwe voortplantingswateren. Met dit inrichtingsvoorstel wordt daarvoor gezorgd. Zo wordt, om helder water te krijgen en meer zonlicht, de bestaande poel geruimd. Hierdoor kunnen de waterplanten blijven groeien en de poel snel opwarmen. Dit is belangrijk voor de kamsalamander, want die heeft waterplanten keihard nodig om zijn eitjes op af te zetten. Eveneens wordt een nieuwe poel aangelegd. Dit is ook noodzakelijk om te kunnen migreren en verder voort te planten. Daardoor neemt hopelijk het aantal kamsalamanders in de toekomst toe en kan er een stabielere populatie ontstaan.

Niet alleen het waterbiotoop verbeterd. Ook aan het landbiotoop zal worden gewerkt. Op de Dag van de Natuur (zaterdag 15 november) wordt door jong en oud houtrillen gelegd (stapels dood hout), streekeigen inheemse beplanting aangebracht en wilgen aangeplant. U bent vanaf 09:00 u van harte welkom om een handje mee te helpen. Voor een warm drankje wordt gezorgd.

De kamsalamander is niet de enige soort die gebaat is bij de nieuwe inrichting. Ook allerlei andere waterdieren, kleine zoogdieren, vogels alsook bijen, vlinders en de mens profiteren van de natuurlijke inrichting en beheer. Het plan is met de buurtbewoners besproken. Zij zijn een aantrekkelijkere groenzone rijker.

Een nieuw wandelpad en een houten knuppelpad maken het gebied namelijk aangenamer om doorheen te wandelen en te genieten van al wat de natuur te bieden heeft. Dankzij een houten vlonder langs de poel kan (water)leven in de poel van dichtbij bestudeerd worden. Dit biedt een grote meerwaarde aan de scholen in de omgeving en is interessant voor de activiteiten van de kleine Torenvalk.  Kortom met de inrichting wordt beoogd om een aangename leefomgeving te creëren voor mens, plant en dier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Kaptein: landschapsconsulent Re-Creation of the Landscape. GSM: 0484 184 946 of per e-mail: maarten.kaptein@torenvalk.be