Nieuws uit het Walbos – Juli 2023

We zijn er opnieuw met een Nieuwsbrief. In 1 A4 willen we jullie een beeld schetsen wat er sinds halverwege maart is gebeurd en wat er nog op stapel staat!
Eerst en vooral het goede nieuws: als alle instanties doen wat ze beloofd hebben zou op het einde van het jaar de rekening van het Walbos een positief saldo moeten tonen. De put is gedempt!
Dit voorjaar werden voor het eerst de graslanden gemaaid en gehooid door Stijn Decavele (zie sfeerfoto Johan). Van harte dank aan de vrijwilligers die Stijn wilden bijstaan. Minder goed nieuws was de ontdekking van een drietal vlekken met akkerdistel waarop we nog een antwoord moeten vinden. Het brandhout van de knotwilgen werd in juni verwijderd, de lange haag opgeschoren, een put veilig afgezet en werkmateriaal werd aangeschaft. Het Westvlaams rood is er ook weer met 6 exemplaren. Maar genoeg over het werk. De voorbije maanden kwamen tal van groepen/klassen/families naar het Walbos. De familie Tassaert en Vanhulle, de Springplank, Kanegem Bebloemd, een avondwandeling enz. enz waren goed voor ongeveer 300 bezoekers. In de toekomst zullen we proberen het bezoek in de periode mei-begin juli te beperken.
Een uitsmijter was de vlinderwandeling van 16 juli met 26 aanwezigen en een 12-tal soorten dagvlinders waarvan het landkaartje en de koninginnenpage het meest opvielen. Drie torenvalkjongen en 5 kleine steenuilen werden geringd. De ontdekking en de bescherming van een 80-tal bijenorchissen in de wegberm aan het Walbos was de kers op de taart. Het beheerteam kwam bijeen op 25 juni en verzette een berg administratief werk. Met een werkgroep zullen we ook proberen de activiteit van 25 augustus voor te bereiden. Kandidaat om mee te werken? Stuur me een mail a.u.b. of nog beter: geef een belleke.