Bewegen langs Trage Wegen in het Tieltse

De Atlas van Buurtwegen uit 1841 herneemt de talrijke chemins en sentiers, wegen en paden, die indertijd bestonden. Sommige zijn nu geasfalteerd, andere verdwenen. Hier en daar is er nog eentje te vinden in de vorm van een onverhard spoor, een trage weg dus. Soms haalt men er eentje letterlijk van onder het stof.

Zo is op die kaart in Dentergem Sentier 35 getekend. Dat was een wegel tussen de Meulebekestraat en de Tieltseweg, mogelijk een onderdeel van de kortste weg tussen die afgelegen wijk en de Dentergemse kerk. Tijdens de vorige zomer werd in Dentergem het Schapenbulckpad geopend. Dit pad van ongeveer 1300 m lengte volgt deels het tracé van Sentier 35. Aan beide uiteinden van het pad staat een infobordje met het te volgen traject. De gemeente zou nog werk maken van een betere bewegwijzering. Het mooiste stukje gaat door laaggelegen grasland waar aan de rand recent enkele bomen geplant zijn. Helaas rees er een dispuut tussen de gemeente en de eigenaar van een perceel waarlangs of waarover Sentier 35 vanouds passeerde. Het tracé van het huidige pad is daar niet exact hetzelfde als dat op de kaart van 1841. We kunnen maar hopen dat beide partijen vlug tot een overeenkomst komen.

Het “nieuwe” pad ligt er ogenschijnlijk geïsoleerd bij maar toch kan het een schakel zijn in een lusvormige wandeling langs een aantal trage wegen en door de Meikensbossen. Als buurtbewoner heb ik gepoogd die lus vorm te geven en wel als volgt.

Vertrekpunt: de parking bij de Meikensbossen langs de Ankelaarstraat in Dentergem. In wijzerzin volgt men dan knooppunten 61, 67, 71 en 73 van het wandelnetwerk Poelberg –  Meikensbossen. Aan 73 volgt men de pijlen naar 63 maar eens op het asfalt (Katteknok) gaat men naar links. Na 40 m volgt de eerste trage weg van onze lus, ga daar dus naar rechts

Chemin 29 is opgenomen in een MTB-route. Ze passeert een poel (links) en een boerderij met woonhuis van het langgeveltype.

Deze trage weg eindigt op de Meulebeeksesteenweg waar u rechts gaat.

Die Meulebeekse Steenweg is het minst aangename stuk van de wandeling. Eerlang zou er een fietspad komen maar daar kan je niet op wachten. Tijdens de paddentrek vallen veel slachtoffers wanneer ze die weg oversteken. Gelukkig helpt dan de lokale Paddenwerkgroep een handje als Corona het toelaat tenminste. Na 400 m, eindelijk zal je zeggen, naar links, Tieltseweg. Opnieuw na 400 m kom je aan het begin van het Schapenbulckpad of Sentier 35 met een infobordje rechts. Maak als het kan een foto van de plattegrond, te gebruiken als je verderop twijfels krijgt over het te volgen tracé.

Ga rechts over karrespoor dat aangeduid is met houten paaltjes. Iets verder wordt het lagergelegen grasland en daar is het enkel gekenmerkt door een gemaaide strook gras. Het kan er drassig zijn.

Op een gegeven punt in het grasland splitst het pad. Links blijft dichter bij de beek, rechts dichter bij het talud; het passeert een poel. Beide komen terug samen op de hoek van een akker waar u links van de akker langs de rand van het grasland westwaarts gaat. Er volgen dan nog een haakse bocht naar rechts, een naar links en na korte tijd komt u bij het erf waarvan de doorgang betwist is. Blijf langs de perceelsgrens wandelen en na 20 m komt u op een meer openbaar deel van het tracé met rechts B&B De Wolvenput. Wandel verder tot het einde van het pad aan de Meulebeeksestraat waar een soortgelijk infobordje staat voor wie in tegenwijzerzin wandelt. Ga daar naar rechts.

Dwars de Meulebeeksesteenweg, ga rechtdoor en na ongeveer 50 m naar links. Iets verder rechts begint de volgende trage weg. Chemin 24 is eveneens opgenomen in de MTB-route.

Volg deze trage weg tot aan de Nieuwe Veldstraat.

Ga daar naar rechts en volg de weg tot een kruispuntje waar u opnieuw op het wandelnetwerk terecht komt. Ga daar naar links richting knooppunt 29. Chemin 23 werd onlangs verhard in het kader van het Leader project. Hier heb je een mooi zicht op de Poelberg.

Je passeert de ruïne van de Sint-Annakapel, in de streek beter gekend als “De Kutskapelle”. In de nabije witte “Koortskappel” (sic) kunt u even schuilen mocht dat nodig zijn. Medewerkers aan De Dag van de Natuur in de Meikensbossen kennen deze plek ook als De Oude Koestal.> 

Om de lus af te werken, kan je verder wandelen langs knooppunten 29, 23, 11 (vanaf hier over gras) en verder langs 41, 37, 53, 47, 59 om knooppunt 61, waar we de lus begonnen zijn, te bereiken. Je hebt dan goed 8 km gestapt. Uiteraard kan je
naar hartenlust knooppunten toevoegen of weglaten. Het loont ook de moeite deze route eens in tegenwijzerzin te volgen.

> Bekijk de route op RouteYou

De Atlas van Buurtwegen:

www.geopoint.be

Laag: Historische kaarten > Atlas der Buurtwegen. Opmerking: de Meulebeeksesteenweg bestond toen nog niet.

Tekst en foto’s: Geert Desmet


Vorig bericht


Verkoop zwamzakken