Wie zijn we?

WIE ZIJN WE?

We maken je op deze pagina graag wegwijs in onze vereniging. Heb je nadien nog vragen? Neem dan zeker contact op met de hoofdleiding!

Kleine Torenvalk - Natuurbelevers

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat onze jeugdbeweging uit twee delen bestaat: De Kleine Torenvalk (KT) voor kinderen van 6 tot 12 jaar en De Natuurbelevers (NB) voor jongeren van 13 tot 17 jaar. Sommige activiteiten zijn samen, andere apart. Binnen deze twee groepen zijn er nog verdere onderverdelingen per leeftijd.

Natuurpunt De Torenvalk

De Kleine Torenvalk en De Natuurbelevers vormen samen de jeugdwerking van Natuurpunt De Torenvalk. Deze werking is uniek in Vlaanderen! Uiteraard moet je dus lid zijn van Natuurpunt om deel te nemen aan onze activiteiten. Meer info over Natuurpunt en het lidgeld vind je op de pagina Secretariaat.

ONZE WERKING

Activiteiten

In onze jeugdwerking stellen we drie pijlers centraal. Op elke activiteit werken we aan één of meer van deze pijlers:

Genieten van natuur

Respect voor de natuur

Actief bijleren over natuur

We hebben 1 tot 2 activiteiten per maand, meestal op zondag. We trekken er op uit met de fiets, maken een mooie wandeling in een stukje natuur in eigen streek, bezoeken een verrassend natuurgebied verderop, gaan op zoek naar trekvogels, bouwen nestkastjes en maken voederbollen, planten bomen aan, helpen mee aan acties van Vredeseilanden en nog zoveel meer!

Zomerkamp

Hoogtepunt van ons werkjaar is het jaarlijkse zomerkamp. Met de fiets of te voet trekken we op dagtocht om de plaatselijke flora en fauna te ontdekken. Daarnaast maken we tijd voor spel, avontuur, toneel, dans, muziek  en andere fantastische activiteiten.

Ons zomerkamp valt altijd in dezelfde periode: De Natuurbelevers vertrekken op 11 juli en De Kleine Torenvalkers 3 dagen later op 14 juli. We keren samen terug op 21 juli.

Natuurpunt De Torenvalk

Onze jeugdbeweging is gegroeid vanuit de Tieltse natuurvereniging De Torenvalk, nu Natuurpunt De Torenvalk. We willen jullie (als) ouders dan ook graag kennis laten maken met onze volwassenenwerking.

Natuurpunt De Torenvalk zet zich elke dag in voor meer natuur en een beter leefmilieu in 10 gemeenten uit de regio Tielt. Zo hebben we een aantal natuurgebieden in beheer, bestuderen en beschermen we heel wat bedreigde plant- en diersoorten en zetten we druk op het regionale beleid.

Daarnaast organiseren we heel wat boeiende activiteiten voor jong en oud, groot en klein! Via onze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte!

Interesse om mee te helpen?

Onze vereniging draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Heb jij zin om mee te helpen bij het organiseren van een activiteit, inventariseren van bedreigde soorten, het beheren van een natuurgebied of bij iets anders?

Neem dan zeker contact met ons op!

Kinderen die vorig jaar al lid waren van onze jeugdbeweging of broers en zussen kunnen zich al inschrijven via de website vanaf 11/09

Zo krijg je voorrang op nieuwe leden.

Hoe schrijf ik in:

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf de startactiviteit op 25/09:

Inschrijven kan via

– de website

– op de startactiviteit op 24/09

– en op de tweede activiteit op 8/10

De eerste twee activiteiten zijn gratis om eens uit te proberen.

Om lid te worden van onze jeugdbeweging betaal je lidgeld bij natuurpunt en werkingsgeld bij onze vereniging zelf.

!!! Opgelet: er is een limiet van 20 leden/groep, indien deze vol zit komt u op een wachtlijst terecht

Hoe schrijf ik in:

Het lidgeld van Natuurpunt bedraagt 38 euro per gezin.

Voor dat bedrag:

  • Zijn alle gezinsleden verzekerd op alle activiteiten van Natuurpunt en alle jeugdactiviteiten.
  • Krijg je driemaandelijks het nationale ledenblad en het regionale tijdschrift ‘De Torenvalk’.
  • Geniet je van heel wat ledenvoordelen.

Wie lid wordt in september, is meteen lid tot december van het volgende kalenderjaar.

Terugbetaling ziekenfonds

Heel wat ziekenfondsen komen tussen in de kosten van een zomerkamp of lidgeld van een jeugdvereniging. Wij lijstten alle nodige formulieren eens op.

Lid van een andere Natuurpunt-afdeling?

Ben je lid van een andere Natuurpunt-afdeling? Dan betaal je slechts 15 euro lidgeld i.p.v. 30 euro. Zo krijg je ook ons regionale ledentijdschrift.

Neem contact met ons op voor meer info.

Wil je weten waar we nu mee bezig zijn of wat onze volgende activiteit is, neem dan gerust een kijkje in onze nieuwsbrief.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!