Dag van de Natuur

Dag van de Natuur

Dag van de Natuur 2020

19 december – 42ste Dag van de Natuur.

Het is puffen en blazen bij meer dan 30 graden wanneer ik dit schrijf begin augustus. We besluiten een deugddoende fietstocht te maken. De tocht leidt ons door de Boskapeldreef, een echte dreef met zomereiken in de beide bermen die zorgen voor schaduw. Vandaar duiken we het Vagevuur bos in.  Het is heerlijk koel in het bos en er hangt een aangenaam aroma van vochtige humus. Een groene specht laat zijn schaterlach horen.  In het bos rijden we door monumentale eiken en beukendreven.  Ertussen liggen perceeltjes met jonge bosaanplant: de toekomst van het bos is verzekerd als de reuzen sterven. We passeren een heideveldje. De bloeiende heidestruiken hebben met hun paars schilderspalet een vlinderparadijs geschapen.

Je zal je misschien beginnen afvragen waarom ik jullie met mijn vakantie-activiteiten lastigval. De titel is natuurlijk een tip: de fietstocht hierboven illustreert de resultaten van vorige edities van de Dag van de Natuur. Aangezien er intussen al meer dan 40 jaar vrijwilligers op die dag de handen uit de mouwen steken, is het resultaat zichtbaar in onze regio. De lijst is lang, heel lang.  De bomen op onze allereerste wegbermbeplantingen (Wingensesteenweg in Egem; Egemsestraat, Rozendalestraat, Peerstallestraat Vagevuurstraat, Sint-Pietersveldstraat, Hazeweg,… in Wingene; Vannekensstraat in Zwevezele; enz.) zijn intussen forse examplaren. En wat dacht je van de Baliekouter in Wakken en de Meikensbossen in Dentergem waar hectaren bos aangeplant werden op de Dag van de Natuur en waar het met deze warme dagen heerlijk toeven is?

2020 is een speciaal jaar, dat is een understatement. Eerst was er de Corona met de lock-down. Ik prees me gelukkig dat ik in een gemeente woon met veel groen op wandel- en fietsafstand. Een betere remedie tegen al dat slechte nieuws en het gevoel opgesloten te zijn dan de stapschoenen aan te trekken en met de verrekijker in de hand op stap te gaan bestaat er niet. Nu hebben we een hittegolf, die er ons aan herinnert dat er ook nog een probleempje zoals de klimaatopwarming om de hoek loert. Het is een open deur instampen dat ook hiervoor veel groen in de nabijheid een zegen is. Uiteraard moet de oorzaak aangepakt worden, maar de opwarming is een feit en groen is een belangrijk element om de gevolgen van de onvermijdelijke opwarming onder controle te houden (de mitigatie met een geleerd woord).

We kunnen met zijn allen cynisch afwachten omdat het maar een druppel op een hete plaat is. Maar we kunnen ook jaar na jaar de mouwen opstropen, de spade uit het schuurtje halen (niet erg als ze een beetje verroest is) en onze regio van meer bomen, kleine landschapselementen (hagen, poelen, fruitbomen) en bossen voorzien.  Het zijn kleine stapjes, maar als we die jaar na jaar volhouden kunnen we best ver geraken!  Blokkeer dus alvast 19 december in je agenda, surf naar www.detorenvalk.be en schrijf je in op 1 van onze projecten.

Het spreekt voor zich dat we onze acties Corona veilig houden. We verwittigen je op tijd en stond welke maatregelen moeten gerespecteerd worden op de Dag van de Natuur.

NB: Dit jaar gaat de Dag van de Natuur van Natuurpunt de Torenvalk door op zaterdag 19 december en niet op de traditionele 3e zaterdag van november.  Deze verschuiving was nodig omdat de grond voor 1 van de bebossingsprojecten pas na 1 dec vrijkomt voor beplanting. In de voorbije jaren waren er ook moeilijkheden met het plantmateriaal omwille van de klimaatverandering. We zullen moeten evalueren in de komende jaren of die verschuiving niet permanent moet worden.

1. Aanplant Vorte Bossen in Ruiselede

Op een akkerperceel in eigendom van ANB, dat grenst aan de Vorte Bossen, gaan we een bos aanplanten. Het terrein is ongeveer 1 ha groot en we gaan zowat 2000 bomen en struiken planten

 • Projectverantwoordelijken: Haiden Dewilde, Kris Vandekerckhove en Dominique Bauwens
 • Aantal personen: 20
 • Aan het startpunt van het Bruwaanpad – Kruisbergstraat 55 Ruiselede
 • Materiaal: Laarzen en een spade
 • Over de middag gaan we eten in het zaaltje Kruispunt in Kruiskerke.

Breng je boterhammen mee, wij zorgen voor warme soep en een drankje.

 1. Aanplant Meikensbos in Dentergem

We gaan 4 hectare bos bijplanten in het Meikensbos. Dat betekent dat er 8.000 bomen de grond in moeten. De gaten zullen voorgeboord zijn.

Het project zal de ganse dag duren maar ook wie maar een halve dag kan komen is welkom.

 • Projectverantwoordelijken: Martin Debouver, Noël Lievrouw, Jeroen Vullers, Johan Heyde, Johan Duyck, Hans Vansteenbrugge en Jasper Baeyens
 • Aantal personen: 80
 • We spreken af om 8 u 45 aan De Oude Koestal, Oude Tieltstraat 45 in Dentergem.
 • Materiaal: laarzen, werkhandschoenen, spade of bij voorkeur een schop of schoffel
 • Gelieve een picknick mee te brengen. Tijdens de pauze zorgen wij voor een drankje. Over de middag is er voor iedereen een (1) pistolet met braadworst voorzien, warme soep en een stuk taart. We eten over de middag in de Oude Koestal
 1. Aanplant bos in de Poekebeekvallei te Ruiselede

In de vallei van de Poekebeek planten we een nieuw bos aan van ruim 1 ha groot. Door een extra bos aan te leggen tussen het kasteeldomein van Poeke en meer stroomopwaarts gelegen bossen (Van Doorne’s bos, Slangebossen, Vorte bossen…) versterken we de natuur- en bosverbindingen doorheen het stroomgebied van de Poekebeek. Dit biedt kansen voor soorten zoals de ree, kleine en grote bonte specht, bosuil,… Aan de rand van het bos wordt een mantel-zoom voorzien. Onder meer voor vlinders is dit zeer interessant. Als plantmateriaal opteren we voor onder meer zomereik, populier, hazelaar, boswilg en éénstijlige meidoorn.

Dit is een project van Natuurpunt Aalter Aalter in samenwerking met Natuurpunt De Torenvalk en de milieuraad van Ruiselede

 • Projectverantwoordelijken: Koen Maertens, Johan Callewaert, Tim Decock
 • Aantal personen: 30
 • Afspraak: We starten om 9u. Het perceel bevindt zich aan het kruispunt van de Mortelwalstraat en de Grensstraat te Ruiselede. Een mogelijkheid is ook om ter parkeren om het dorpsplein van Poeke (1,5 km).
 • Materiaal: Spade
 • Picknick: Indien we ’s middags niet klaar zijn, dan planten we in de namiddag verder. Deelnemers moeten zelf een picknick meebrengen. Natuurpunt zorgt voor koffie en soep.
 1. Huwynsbossen Lichtervelde

De uit te voeren werkzaamheden op de Dag van de Natuur betreffen het ‘behagen’ van een aangekocht perceel grond ter hoogte van de Beverenstraat 139 naast de Colpaertsbosjes (ten noorden van de Huwynsbossen) te Lichtervelde. Een 300-tal meter streekeigen gemengde haag zal worden aangeplant op het door Natuur en Bos aangekochte perceel.

 • Projectverantwoordelijken: Antoon Kindt, Eva Waeyaert, Wouter Declerck
 • Aantal personen: 15
 • Afspraak om 9u, Beverenstraat 139 Lichtervelde
 • Materiaal: spade; laarzen
 • Picknick: Dit is een project van een halve dag. Picknick is dus niet nodig. Er wordt soep en iets fris om te drinken voorzien.
 1. Vagevuurbossen Wingene

Ook dit jaar kan er weliswaar een eerder beperkte bosaanplant gebeuren in het Vagevuurbos te Wingene: nabij de Vagevuurstraat en Blauwhuisstraat wordt er ter hoogte van het nieuw aangelegde veldvijvertje 1/3de ha bebost worden. Daarnaast worden er nog beheerwerken uitgevoerd. ANB zet momenteel in op drevenbeheer: door het verwijderen van exoten kan er in de toekomst maaibeheer toegepast worden. De biodiversiteit zal er zeker wel bij varen.

Dit project gaat door in samenwerking met de VLM en ANB.

 • Projectverantwoordelijken: Dany Depauw, Sander Colpaert, Daan en Lowie Lams
 • Aantal personen: 20
 • Afspraak: Afspraak bovenaan de Hendriksberg (Blauwhuisstraat aan kruising met het fietspad)
 • Materiaal: Breng schop/spade mee om aan te planten. Kapmes, bijl of zaagje om de exoten aan te pakken. Best trek je stevig schoeisel aan en werkhandschoenen.
 • Picknick: Eigen picknick moet je meebrengen, maar wij voorzien ook soep en misschien iets extra. Tussendoor zorgen we voor koffie, thee, een pintje en een tussendoortje.
 1. Aanplant in Wingene

Op St Pietersveld gaan we, in samenwerking met de Wingense milieuraad, werken aan drevenherstel. Er worden 31 bomen, die moesten geveld worden om veiligheidsredenen, heraangeplant. We gaan ook 40 nieuwe bomen aanplanten.

Dit is een project van een halve dag. Wie zin heeft kan in de namiddag aansluiten bij het project in de Vagevuurbossen

 • Projectverantwoordelijke: Lieven Plettinck, Ludo Van Steenhuyse
 • Aantal personen: 15
 • Afspraak: We spreken af om 9h aan het Rode Kruis – Opvangcentrum Wingene, Boskapeldreef 6.
 • Materiaal: Spade en/of schop, laarzen
 • Picknick: Er wordt een drankje voorzien. Wie in de namiddag deelneemt aan het project in de Vagevuurbossen brengt een picknick mee.
 1. Fruitbomen plaatsen langs stille wegen, Schuiferskapelle

Op het parcours van een toekomstige plukroute “De plukommegank” worden 4 plukbosjes aangeplant. Een plukbos is een bos met een ratatouille van struiken en bomen met een eetbaar karakter.  Dit project gaat door met steun van de Koning Boudewijnstichting.

 • Projectverantwoordelijken: Joost Vandenberghe
 • Aantal personen: 10
 • Afspraak: We spreken om 9 uur af aan het grasplein naast de kerk van Schuiferskapelle (De Breuckplein).
 • Materiaal: spade
 • Picknick: Een eigen picknick is nodig. We voorzien een drankje en soep voor alle deelnemers
 1. Bescherming van de kerkuil

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er op uit met 2 ploegen om nieuwe nestkasten te plaatsen alsook om bestaande nestkasten uit te kuisen.

 • Projectverantwoordelijke: Aurel Vande Walle
 • Aantal personen: 8
 • Afspraak: Plaats en uur van afspraak wordt door Aurel met de deelnemers vastgelegd.
 • Materiaal: Aurel zorgt voor het materiaal
 • Picknick: Er wordt een drankje voorzien. ’s Middags wordt er een frietje gestekt.
 1. Bescherming van de steenuil

Op dag van de natuur gaan we op ronde om enkele oude steenuilkasten te vervangen en nieuwe op te hangen.

 • Projectverantwoordelijke: Nick Debusschere
 • Aantal personen: 5
 • Afspraak: Afspraak om 9u aan de parking van de Ontvangerstraat in Tielt
 • Materiaal: jas, handschoenen, hoge waterdichte (werk)schoenen of laarzen.
 • Picknick: We eten over de middag in de Oude Koestal . Gelieve een picknick mee te brengen. Over de middag is er voor iedereen een (1) pistolet met braadworst voorzien, warme soep en een stuk taart.
 1. Bescherming van de torenvalk

Er worden nieuwe nestkasten bijgehangen en worden de bestaande nestkasten gecontroleerd.

 • Projectverantwoordelijke: Koen Vanhoe
 • Aantal personen: 4
 • Afspraak, materiaal, picknick: Koen spreekt af met de deelnemrs

Schrijf nu in

Uw naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoon

Uw projectkeuze 1

Uw projectkeuze 2

Contact

Lieven Plettinck
Coördinator Dag van de Natuur

lieven.plettinck@detorenvalk.be