WMF presenteert rapport ‘Intensieve veeteelt en gezondheid omwonenden’ aan overheden        

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft op 25 april het rapport ‘Intensieve veeteelt en gezondheid omwonenden West-Vlaanderen’ aangeboden aan de verschillende Vlaamse politieke fracties. Dit gebeurde tijdens een conferentie in de gebouwen van Bond Beter Leefmilieu te Brussel. Dit rapport bevat een overzicht van recente wetenschappelijke publicaties over de gezondheidsrisico’s die het wonen in een veeteeltgebied met zich kan meebrengen.

West-Vlaanderen onder spanning

Dat net de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) hiermee naar buiten komt, hoeft niet toevallig te zijn. Met de recente bouwwoede van grote kippenstallen, de concentratie van de Vlaamse varkensteelt op haar bodem én de intensieve akkerbouw, is behoort West-Vlaanderen tot dé absolute wereldtop van de intensieve agrarische productie. En die concentratie neemt nog steeds toe. Nu al staat er gemiddeld om de 450 meter een varkensbedrijf en telt de provincie meer dan 11,3 miljoen kippen, gehuisvest tussen de varkensstallen. De laatste vijf jaar vergunde de Provincie 4 miljoen kippen en 165.000 varkens in klasse 1 bedrijven. Dat zijn bedrijven van respectievelijk meer dan 20.000 kippen en 1.000 varkens, de meest hinderlijke. Maar ook de akkerteelten (aardappelen, groenten en mais voor veevoeder) kennen een exponentiële groei.

Binnen West-Vlaanderen zijn er ook opmerkelijke concentratiebewegingen. De activiteiten concentreren zich op steeds minder boerderijen, binnen bepaalde subregio’s. Zo heeft de Veurnse kippenhouderij een verdubbeling in aantal gekend tussen 2011 en 2015 tot meer dan 800.000 kippen. In Tielt verhoogde de al duizelingwekkende concentratie aan varkens en kippen nog maar eens tot nipt geen miljoen in totaal. En ook Oostkamp en de regio van Langemark neigen elk naar een miljoen stuks vee. In Antwerpen zijn er nog enkele eilandjes die het ‘beter’ doen, namelijk Ravels, Hoogstraten en Wuustwezel.

Deze aantallen, de vermenging van teelten én de verspreide bewoning tussen deze industriële sites, zorgen voor steeds meer verzet tegen nieuwe stallen. Steeds meer wordt gezondheid een argument in dit verzet.

Lees het rapport op www.wmfkoepel.be/dossierveeteelt

Verdere interessante links: http://www.vilt.be/wmf-wil-sereen-debat-over-veehouderij-en-gezondheid 

Contact

secretariaat@wmfkoepel.be

Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij

www.brabantsemilieufederatie.nl/rapport