Nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’  

Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseert Bond Beter Leefmilieu de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’ als opvolger van ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.

Samen met haar lokale partners (Gezinsbond Tielt, Natuurpunt De Torenvalk, de Tieltse Middenstand en Unizo Tielt) moedigt de stad Tielt iedereen aan om deel te nemen aan deze actie. ‘Zo Dichtblij’ wil mensen het belang doen inzien van een bruisende en duurzame kern.

Tijdens deze campagne zullen duurzame thema’s onder de aandacht worden gebracht, zoals duurzame mobiliteit, een groene omgeving, lokale duurzame voeding, voorkomen van afval, kernversterking en aandacht voor de klimaatproblematiek.

In Tielt wordt van deze campagne gebruik gemaakt om opnieuw duurzame mobiliteit in de kijker te zetten. Daarom zullen de deelnemende handelaars hun klanten opnieuw belonen met een lot, wanneer zij met de fiets of te voet hun boodschappen doen. Door het lot te registreren op www.zodichtblij.be maak je kans op een prijs!

‘Zo Dichtblij’ wil ook activiteiten rond duurzaamheid zichtbaar maken en daarbij zoveel mogelijk inwoners samenbrengen. Daarom worden verenigingen opgeroepen om activiteiten op te zetten rond de duurzame thema’s. In het thema ‘groene omgeving’ gaf Natuurpunt De Torenvalk alvast het goede voorbeeld en organiseert een uniek bezoek aan het Kamgebied. Dit gebied tussen het centrum Tielt en de Zuiderring is specifiek ingericht voor de zéér zeldzame kamsalamander.

Wie met de fiets naar de activiteit in het ‘Kamgebied’ komt krijgt ook een Zo Dichtblij-lot!

Kom mee het Kamgebied ontdekken nu zondag 30 april om 10u aan de ingang van het gebied, Meerlaantjesstraat 9. Voorzie laarzen voor de nattere terreingedeeltes.

Meer info vanaf de start van de actie op www.zodichtblij.be/tielt en www.tielt.be (rubriek Nieuws).