Vogelexcursie naar Zeeland – Zondag 18 december

Na de watersnoodramp in 1953 zijn in Nederland de Deltawerken aangelegd. De Oosterschelde kreeg een stormvloedkering. Deze dam bracht de broodnodige veiligheid, maar veroorzaakte ook schade aan de natuur. Slikken en platen verdwenen deels onder water. Om de typische Zeeuwse planten en dieren terug te brengen, is Plan Tureluur in het leven geroepen. Vooral aan de Zuidkust van Schouwen-Duiveland werden nieuwe natuurgebieden aangelegd.

Hoofdrolspelers in deze nieuwe naturu zijn de zoute kwel en de hoge waterstanden.

Afspraak: Station Tielt om 7.30 uur, terug rond 17.30 uur

Deelnameprijs: 15 euro

Meebrengen: aangepaste kledij, verrekijker en/of telescoop, vogelgids en picknick.

Info: martin.debouver@detorenvalk.be of isabel.lemahieu@ugent.be

Inschrijven voor 14 december: dirk.willemyns@detorenvalk.be of 0497 92 21 86