Zomerse fietszoektocht van SOS Kustpolders

SOS Kustpolders en Natuurpunt werken al een hele tijd om de waarde van de poldergraslanden bij het grote publiek bekend te maken. Via publicaties en allerlei activiteiten zetten we deze waardevolle natuurgebieden in de kijker. Deze zomer organiseert SOS Kustpolders in samenwerking met de Krant van West-Vlaanderen en met steun van de Nationale Loterij een grote fietszoektocht door en rond het weidegebied van Lampernisse (Diksmuide)

Holder de polder rond Lampernisse

Terwijl het ‘s zomers tussen De Panne en Nieuwpoort razend druk is, kom je nauwelijks een paar kilometer landinwaarts in de complete rust van een soort niemandsland terecht, met uitgestrekte polderweiden, piepkleine dorpjes en vergezichten die, in vergelijking met de rest van Vlaanderen, nog niet zijn aangetast door lintbebouwing en andere ruimtelijke wanorde. Een schaars bevolkte streek dus. Alhoewel, in de Westkustpolders komen grote aantallen vogels voor. In de herfst en winter vele duizenden ganzen, goudplevieren, wulpen, eendachtigen, grote zilverreigers… In de lente ‘afgelost’ door allerlei riet- (graspieper, blauwborst, kleine karekiet,…) en broedvogels (slobeend, gele en witte kwikstaarten, tapuit, grutto, scholekesters, blauwe reigers, bruine kiekendieven…).

Oerwoud op kniehoogte

In die kustpolders vormt vooral het weidegebied van Lampernisse een uniek gebied. Het grootste deel van de komgronden bestaat uit historische hooi- en weilanden. Ze liggen er nog bij zoals pakweg tien eeuwen geleden en het overgrote deel van het gebied is al 25 jaar beschermd als landschap. Het weidegebied van Lampernisse is voor Vogelbescherming Vlaanderen op vele vlakken een schoolvoorbeeld van een behoorlijk intact gebleven poldergraslandschap én een win-winsituatie voor landbouw en natuurbehoud. Dit jaar zetten we deze regio extra in de schijnwerpers, met de bedoeling de specifieke biotoop bekend én geliefd te maken bij een breed publiek. Een fietszoektocht is dan ook een mooie aangelegenheid om de rijke poldernatuur te ontdekken. En, uiteraard, een uitstekend medicijn om zich van alle drukte, haast en lawaai te ontdoen!”

Start en afstand

Startplaats van deze zomerzoektocht is het dorpsonthaalpunt, vlakbij de kerk van Lampernisse en café-restaurant Zannekin (Zannekinstraat). Op de infoborden lees je meteen ook heel wat over het dorp en de naaste omgeving.  De afstand bedraagt 46 km. Deze fietslus bevat 6 semiverharde stroken, maar die zijn bij alle weersomstandigheden goed berijdbaar. Zowel op de recent aangelegde veldwegeltjes naar Pervijze en op de Frontzate fiets je autovrij. Hetzelfde geldt voor de singletrack tussen Oud-Stuivekens en de IJzer.  Tijdens de fietszoektocht kom je onder meer langs het weidegebied van Lampernisse, de Ijzervallei, het natuurreservaat van de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke en toeristische bezienswaardighden als De Ijzertoren en de Dodengang.

Inwoners van West-Vlaanderen vinden op 3 juli de volledige fietstocht in alle edities van De Krant van West-Vlaanderen. De deelname is gratis en via het deelnemingsformulier en het oplossen van een aantal vragen waarop de antwoorden tijdens de tocht te vinden zijn, kun je ook prijzen winnen. De folder van de fietszoektocht (met vragen en antwoordformulier is ook gratis te verkrijgen in de Toeristische Dienst van Diksmuide (Grote Markt) cafe-restaurant Zannekin in Lampernisse (gesloten op dinsdag).