Natuurinrichting in het toekomstige Nachtegaalbos (Kruiskerke)

Halverwege september 2017 werd in opdracht van het Regionaal Landschap Houtland op het recent door Natuurpunt aangekochte akkerland een reeks grondwerken uitgevoerd. De aanleg van twee nieuwe poelen moet er in eerste instantie voor zorgen dat het leefgebied van de vinpootsalamander verder uitbreid. Door de aanleg van enkele ondiepe grachten (ca. 200 m) met zachthellende oevers wordt het historisch grachtenpatroon in dit voormalig weilandcomplex van de Wantebeekvallei hersteld. Om drainage te vermijden staan ze niet in verbinding met de grachten op de grens van het akkerland. De aarde werd ter plaatse op het perceel opengespreid.

Het vinpootsalamanderproject wordt voor 100% betoelaagd door de provincie West-Vlaanderen.

De natuurinrichtingswerken werden uitgevoerd ter voorbereiding van de geplande bebossing van het perceel op de komende Dag van de Natuur (18 nov. 2017).

Frank Debeil

Beheerteam Vorte Bossen