Natuurpunt De Torenvalk wordt partner van de Statiegeldalliantie

Vanaf 7 februari prijkt ook onze naam op de site van de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie zoekt zoveel mogelijk partners om samen te ijveren voor statiegeld op drankverpakkingen in België én Nederland. Op die manier zou het zwerfvuil met 40% kunnen verminderen, enkel door het aandeel van blikjes en PET flessen. Dit vermindert meteen ook de hoge kosten die gemeenten elk jaar op tafel leggen om zwerfvuil op te ruimen.

We deden een oproep naar de gemeenten om ook partner te worden.

Via de Statiegeldalliantie kunnen wij samen met Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu onze stem laten horen.

Meer info www.statiegeldalliantie.org