Kappen van bomen gaat onverminderd verder langs de Poekebeek

Aquafin en stad Tielt, samen met studiebureau Demey werken momenteel aan een plan voor de herinrichting van de Poekebeek tussen de Stokerijstraat en de Oude Kapellestraat, dit om wateroverlast in de toekomst te vermijden.

Al een tijdje proberen wij met Natuurpunt De Torenvalk om inzage te krijgen in deze plannen, en alternatieven te formuleren. Zo stelden wij voor om laaggelegen weides te gebruiken als buffer voor de berging van overtollig water. Daar wil men echter niet van weten: men houdt vast aan het oorspronkelijke plan om de beek bijna overal 1 m te verbreden.

Zelfs dan is het volgens ons perfect mogelijk om dit te doen zonder al te veel bomen te moeten kappen. Zowel Aquafin als de stad Tielt zeggen ook zoveel mogelijk bomen te willen sparen.

De plannen die nu voorliggen, en die we pas na lang aandringen konden inkijken, geven echter een totaal ander beeld. Een waardevolle oude houtkant zou over een lengte van meer dan 200 meter langs de beek volledig worden gekapt en gedeeltelijk vervangen door een nieuwe houtkant dichter langs de Ringweg. Het zal tientallen jaar duren voordat die nieuwe houtkant kan uitgroeien tot een gelijkwaardige struikengordel. Ook de bewoners verliezen hun groenscherm, dat nochtans een ideale buffer is tegen het lawaai en het zicht op de Ringlaan. Bovendien houdt het veel fijn stof tegen.

Maar ook in het gedeelte tussen de bron en de B. Vandevyverelaan zal de beek nog hier en daar 1 meter verbreed worden, zodat vrijwel alle bomen zullen sneuvelen in de buurt van de Finse looppiste. Dit amper enkele jaren nadat er in het speelbos al eens grondig gekapt is.

Deze groene strook langs de Ringweg is het grootste groengebied in het centrum, maar het ziet er intussen heel wat kaler uit dan enkele jaren terug. En de kaalslag blijft duren. Nochtans is het volgens ons perfect mogelijk om een alternatief uit te werken dat even effectief is, maar waarvoor nauwelijks bomen of struiken moeten sneuvelen. We vragen dan ook met aandrang aan de opdrachtgevers en het stadsbestuur om deze alternatieven ernstig te nemen en hierover in overleg te treden.

Meer info Martine Langen 051 40 46 96 of secretariaat@detorenvalk.be