Basisschool De Linde plant Gallatasbosje aan in Doomkerke

Natuurpunt kon eind 2017 in de omgeving van Doomkerke een klein akkerlandje aankopen (4.500 m²). Dit perceeltje ligt achter de dorpskom langs de recent heropende trage wegen richting natuurgebied Vorte Bossen. Uitbreiding van het bosareaal is een belangrijke doelstelling bij de verdere uitbouw van het natuurgebied.

Op donderdagnamiddag 20 februari 2020 plantten ruim 40 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar het Gallatasbosje aan; dit samen met een 15-tal ouders en vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk. Bijna 800 boompjes werden toevertrouwd aan de vochtige bodem langs de Pachtebeek.

Het nieuwe, gemengd bos is opgebouwd uit een aantal oude populierenrassen (o.m. Blauwe van Eksaarde en Marilandica) en “nesten” van climaxboomsoorten (zomereik, kleinbladige linde en steeliep). Tussen de “nesten” is plaatselijk een onderetage aangeplant (hazelaar, gewone vogelkers, zwarte els en rode kornoelje). De niet beplante delen van het perceel zijn voorbehouden voor spontane vestiging van pioniersoorten (bos- en schietwilg, berk, …). Aan de nieuwe bosrand is een struikengordel aangeplant (Gelderse roos, sleedoorn, éénstijlige meidoorn, gewone vogelkers en veldiep).

De kinderen uit de basisschool De Linde kunnen later fier terugkijken op “hun” bijdrage aan een nieuwe uitbreiding van het bosareaal in Ruiselede. Dank zij de voorafgaande les over de rol van het bos in het klimaatverhaal door Eva, onze nieuwe educatieve medewerkster, kunnen de leerlingen het belang van deze plantactie beter inschatten.